Privacy

Wij beschermen de privacy en persoonsgegevens van onze klanten.

Wij hebben een privacyverklaring waarin wij toelichten hoe dat gebeurt. 

Veel gevraagd over Privacy

Wat zijn persoonsgegevens?

Algemeen

Volgens de wet zijn persoonsgegevens "alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon te herleiden is. Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn uw naam, adres en woonplaats. Maar ook e-mailadressen, IP-adressen, locatiegegevens, uw klantprofiel en foto’s horen bij persoonsgegevens.

Zijn gegevens van overleden personen persoonsgegevens?

Algemeen

Nee, volgens de wet zijn dit geen persoonsgegevens.

Waarom krijg ik een e-mail of telefoontje van KWH of Telan?

Algemeen

KWH doet in opdracht van Triada onderzoek naar onze dienstverlening. Dit onderzoek gebeurt meestal via een e-mail. De e-mail geeft een link naar een vragenlijst op internet. Soms belt het KWH of het bureau Telan voor telefonisch onderzoek. U kiest zelf of u de vragen anoniem beantwoordt of niet.

KWH  doet voor woningcorporaties onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening.

Wat wordt verstaan onder het verwerken van persoonsgegevens?

Algemeen

Verwerken is een breed begrip. Het bekijken en opslaan van gegevens is verwerken. Maar ook het gebruiken, archiveren, analyseren, combineren of verwijderen van gegevens is verwerken. Kortom, alles van verzamelen tot en met het vernietigen van gegevens.

Wanneer mag Triada uw persoonlijke data gebruiken, oftewel persoonsgegevens verwerken?

Algemeen

Voor de verwerking van persoonsgegevens is een rechtmatige 'grondslag' nodig. Die grondslag is bijvoorbeeld een huurovereenkomst die u met ons hebt afgesloten. Als onderdeel daarvan verwerkt Triada uw klantgegevens.

Waar moet Triada haar klanten over informeren bij het verzamelen van persoonsgegevens?

Algemeen

Transparantie is een belangrijk onderdeel van de wet en wij zijn verplicht klanten te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Zo moeten wij klanten bijvoorbeeld informeren over hun rechten en hoe ze daar gebruik van kunnen maken. Dit alles doet Triada via een privacyverklaring.

Waar kan ik meer informatie vinden over de privacywetgeving?

Algemeen

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl veel informatie over privacywetgeving. Daarnaast houdt deze organisatie toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Wat is een datalek?

Algemeen

Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Ook is er sprake van een datalek als persoonsgegevens verloren zijn geraakt.

Wat doet Triada bij een datalek?

Algemeen

Wij doen zoveel mogelijk om een datalek te voorkomen. Ontstaat er toch een datalek dat leidt tot een risico voor uw rechten en vrijheden? Dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er sprake is van een hoog risico voor uw rechten en vrijheden, dan brengen wij u op de hoogte.  

Hoe zit het met de bewaartermijnen van persoonsgegevens?

Algemeen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Soms mogen wij zelf bepalen hoe lang dit is en soms geldt er een wettelijke bewaarplicht. Wij hebben hier beleid over. Op de website staat een overzicht welke bewaartermijnen wij (moeten) hanteren.

Kan ik de gegevens van een huurder bij jullie opvragen?

Algemeen

Nee, in verband met de privacy verstrekken wij u geen gegevens over andere huurders.

Hoe controleert Triada dat iemand werkelijk is wie hij/zij zegt dat hij/zij is?

Algemeen

Bij telefonisch contact stelt Triada vragen ter controle. Dit zijn vragen waarop derden in principe het antwoord niet weten. Een aantal zaken mogen nooit via de telefoon afgehandeld worden. Daarvoor moet u naar ons kantoor komen en zich legitimeren.

Een aannemers heeft mijn persoonsgegevens gekregen van Triada. Mag dat?

Algemeen

Ja, dat mag als deze persoonsgegevens nodig zijn voor het uitvoeren van een onderhoudsopdracht aan uw woning. U hebt een huurovereenkomst met ons gesloten. Wij willen uw woning goed onderhouden.

Deelt Triada persoonsgegevens van klanten?

Algemeen

Triada voert niet alle diensten zelf uit. Wij delen daarom persoonsgegevens met derden, bijvoorbeeld aannemers. Wij werken alleen met bedrijven die zorgvuldig omgaan met uw gegevens. En de bedrijven nemen ook maatregelen om verlies en onrechtmatige verwerking van uw gegevens te voorkomen.

Mag Triada persoonsgegevens geven aan de politie?

Algemeen

Ja, dat mag. Maar alleen wanneer de politie deze gegevens bij ons opeist (vordert). Dan zijn wij verplicht om gegevens door te geven.

Wat staat in de privacyverklaring?

Algemeen

In de privacyverklaring staat wat wij met uw persoonsgegevens doen en waarom. Bent u een klant, huurder, medehuurder of woningzoekende van Triada? Dan hebben wij persoonsgegevens van u. Wij gebruiken die zorgvuldig en beveiligen ze volgens wettelijke eisen. Wij gebruiken uw gegevens alleen zodat u een woning kunt zoeken of huren. In onze privacyverklaring op de website kunt u lezen om welke gegevens het gaat.

Welke persoonsgegevens verwerkt Triada?

Algemeen

In de privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verzamelen. Deze staat op onze website. We lichten hier het gebruik van uw BSN-nummer (Burgerservicenummer) extra toe. Wij gebruiken uw BSN-nummer alleen om uw identiteit te controleren als onderdeel van de inkomenscontrole. Wij bewaren dit nummer niet.

Zijn mijn persoonsgegevens op de website van Triada veilig?

Algemeen

Wij maken gebruik van een website die veilig is volgens de geldende normen. U kunt dat onder andere opmaken uit het complete websiteadres: https://www.triada.nl. De ‘s’ na ‘http’ ziet u ook op de website van bijvoorbeeld uw bank. U weet dan dat de formulieren die u verzendt via een beveiligde verbinding gaan. Let ook op het slotje dat voor of achter het adres in de balk staat.

Zijn mijn persoonsgegevens bij Triada veilig?

Algemeen

Wij bewaren uw persoonsgegevens op een veilige manier. Dit gebeurt volgens de geldende normen. Hierop worden wij beoordeeld, onder andere door onze accountant. Ook beoordelen wij onze softwareleveranciers, leveranciers en aannemers op veiligheidsmaatregelen. In de contracten met deze partijen leggen wij zorgvuldig vast hoe zij met uw gegevens om moeten gaan. We trainen en testen onze medewerkers. Wij doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn. 

Wat zijn cookies?

Algemeen

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op uw computer achterlaat, wanneer u die website bekijkt.

Gebruikt Triada cookies op haar website?

Algemeen

Wij maken op onze website gebruik van cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij gebruiken deze cookies om de werking van de website te volgen. Zoals welke pagina’s worden gevonden, welke niet, en via welke route? Of wanneer maken de meeste mensen gebruik van de website en wat zoeken zij dan? Deze informatie is niet naar u herleidbaar.

Triada heeft persoonsgegevens van mij. Welke rechten heb ik?

Algemeen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, te verbeteren of gegevens te laten verwijderen. Als u dat wilt, kunt u ons een verzoek sturen via kcp@triada.nl. Uiterlijk binnen vier weken reageren wij dan op uw verzoek. Een nadere toelichting vindt u op de website Autoriteit Persoonsgegevens

Kan ik mijn persoonsgegevens inzien?

Algemeen

U kunt opvragen welke persoonsgegevens door ons zijn verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze worden bewaard. Wilt u dit opvragen? Stuur dan een verzoek naar kcp@triada.nl. Binnen vier weken krijgt u een reactie van ons. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan ik mijn persoonsgegevens door Triada laten aanpassen?

Algemeen

Ja, dat kan. Vindt u dat bepaalde persoonsgegevens niet correct zijn verwerkt? Vraag ons dan om die aan te passen. Stuur daarvoor een e-mail naar kcp@triada.nl. Wij beoordelen uw verzoek en geven u binnen vier weken een reactie. Meer informatie vindt u op de website Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan ik Triada vragen mijn persoonsgegevens te verwijderen (recht op vergetelheid)?

Algemeen

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, dan kunt u daarvoor een verzoek bij ons indienen. Stuur uw verzoek per e-mail naar kcp@triada.nl. U krijgt binnen vier weken een reactie van ons. Kijk voor meer informatie op 

Kan ik de verwerking van mijn persoonsgegevens door Triada beperken?

Algemeen

Wanneer u wilt dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, dan kunt u daarvoor een verzoek indienen. Mail dit verzoek naar kcp@triada.nl. Wij beoordelen het verzoek en geven u binnen vier weken een reactie. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan ik de persoonsgegevens die Triada van mij heeft, meenemen naar een andere verhuurder?

Algemeen

U kunt een verzoek indienen de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde en leesbare vorm toegestuurd te krijgen. Dit om deze met andere partijen te delen. Triada levert de gegevens als een txt en/of pdf bestand. Een nadere toelichting vindt u op de website Autoriteit Persoonsgegevens. Als u dat wilt, kunt u een verzoek sturen naar kcp@triada.nl. Triada zal zo snel mogelijk en binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Kan ik bezwaar maken tegen hoe Triada mijn persoonsgegevens gebruikt?

Algemeen

Ja, dat kan. Als u vindt dat wij uw gegevens niet goed gebruiken, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Stuur uw bezwaar per e-mail naar kcp@triada.nl. Wij beoordelen dit en sturen u binnen vier weken een reactie. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website Autoriteit Persoonsgegevens.