Asbest

Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor het verwijderen van asbest. Triada gaat secuur en verantwoord om met deze regels. Daarbij willen we nog verder gaan. Wij hebben onderzocht waar mogelijk asbest voorkomt in onze woningen. Waar asbest direct gevaar oplevert voor de gezondheid bij het dagelijks gebruik van de woning, hebben we dit verwijderd. Asbest dat niet direct gevaar oplevert voor de gezondheid, verwijderen we tijdens het periodiek onderhoud van de woningen. Vermoedt u gevaarlijk (loslatend) asbest? Neemt u dan contact met ons op.

Veel gevraagd over Asbest

Hoe ga ik veilig om met asbest?

Algemeen

Gaat u klussen op een plek waar asbest zit?
Vraag ons dan altijd eerst om advies.

Bewerk asbest nooit!
Dus niet hakken, breken, zagen, boren of een andere bewerking doen. Als u daarbij (verborgen) asbest beschadigt, komen er schadelijke deeltjes vrij. 

Verwijder het asbest niet zelf
Dat geldt ook voor asbesthoudend vloerzeil en golfplaten.

Neem altijd contact met ons op als u asbest wilt laten verwijderen 
Stuur daarvoor een e-mail naar kcp@triada.nl en voeg een foto toe als dat kan.

Bij elke verhuizing kijken wij of er asbest in de woning zit 
Dat doen wij ook bij energiemaatregelen. Als asbest direct bereikbaar is, dan verwijderen we dit. 

Wanneer verwijderen jullie asbest in een woning?

Algemeen

Of we asbest verwijderen, hangt af van het soort asbest. Hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Dit materiaal is niet gevaarlijk als het onbeschadigd is en het niet wordt bewerkt. Niet-hechtgebonden asbest vraagt mogelijk wel om maatregelen. Dit hangt ervan af of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Verder speelt het een rol of het asbest op een plek zit waar mensen regelmatig komen. Bij elke verhuizing kijken wij of er asbest zit in de woning. Als dit direct bereikbaar is, verwijderen we dit waar mogelijk.

Wat doet Triada aan asbest?

Algemeen

Wij doen er alles aan om verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid als verhuurder en als werkgever. Onze aanpak is erop gericht al onze woningen asbestveilig te maken.

Wat is hechtgebonden asbest?

Algemeen

In hechtgebonden asbest zit veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten goed verankerd in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is daardoor erg klein. Hechtgebonden asbest kan onder andere zitten in: asbestplaten, vensterbanken, balkonschermen, rioleringen, ventilatiekanalen en vinyltegels. Hechtgebonden asbest kan voorkomen in woningen die gebouwd zijn vóór 1994.

Op welke manieren kan asbest verwerkt zijn? En wat betekent (niet-)hechtgebonden asbest?

Algemeen

Asbest kan op twee manieren zijn verwerkt: hechtgebonden en niet-hechtgebonden. Asbest waarin de vezels goed vastzitten, noemen we hechtgebonden asbest. Dit asbest is niet gevaarlijk zolang het in goede staat is, en niet wordt beschadigd, bewerkt of gesloopt. Er bestaat ook asbest waarbij de vezels niet vastzitten in een basismateriaal. Dit wordt niet-hechtgebonden of losgebonden asbest genoemd. Van deze soort asbest kunnen vezels vrijkomen die ingeademd kunnen worden. Dit is een risico voor de gezondheid.

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Algemeen

Niet-hechtgebonden asbest is asbest dat gemakkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen door bijvoorbeeld aanraking, trillingen en andere niet-mechanische bewerkingen. Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbest zijn spuitasbest en vinylvloerbedekking met een asbesthoudende onderlaag, zoals Novilon van voor 1980.

Moet ik het aan jullie melden als ik asbest in mijn woning zie?

Algemeen

Ja, dat stellen wij zeer op prijs. U kunt dit melden door een e-mail te sturen naar kcp@triada.nl. Voeg een foto toe als dat kan. 

Bewerk asbest nooit. Dus niet hakken, breken, zagen of boren. Doe ook geen andere (mechanische) bewerkingen. Zo voorkomt u dat asbestvezels zich verspreiden. 

Waar in mijn woning kan asbest zitten?

Algemeen

Asbest kan nog voorkomen in woningen die gebouwd zijn na 1945 en voor 1994. Waar mogelijk asbest in zit, kunt u lezen op onze website.

Waar houden jullie rekening mee als asbest gesaneerd wordt?

Algemeen

Veiligheid staat voorop, voor u en uw buren, onze werknemers en de aannemer. We proberen overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wat doen jullie als er in mijn woning een risico voor asbest bestaat?

Algemeen

Als asbest een gevaarlijke situatie oplevert, dan laten we het altijd verwijderen en afvoeren. Is uw woning na 1994 gebouwd? Dan is er tijdens de bouw geen asbest gebruikt.