Molenkamp-Noord

Wijkvernieuwing voor Molenkamp-Noord, wat betekent dat?

Wat willen we doen?

  • Renoveren en energiezuinig maken van woningen
  • Onderzoeken of we met nieuwbouw meer en/of een ander soort woningen kunnen toevoegen, bijvoorbeeld levensloopbestendige of jongerenwoningen.
  • Voor nieuwbouw is eerst sloop van een (klein) deel van de woningen nodig. Dat is dus deel van het onderzoek.

Hoe willen we dat doen?

  • We willen de plannen maken in samenspraak met bewoners. We gaan daarvoor eerst met alle bewoners om tafel zitten.
  • Ook hebben we bewoners uitgenodigd voor een bewonersvertegenwoordiging bij het opstellen van de plannen.
  • We willen samen met de gemeente en bewoners werken aan de verbetering van de woonomgeving en de leefbaarheid van de buurt. We vragen bewoners hun ideeën voor een fijne buurt met ons te delen.

Waarom doen we dit?

We willen zorgen dat er meer woningen komen om woningzoekenden aan woningen te helpen. Zoals u weet is er een groot tekort aan woningen. Ook de gemeente Heerde wil graag meer woningen.

We willen ons steentje bijdragen bij het beperken van de klimaatverandering, en willen de klimaatakkoord-afspraken nakomen. Er ligt een dringende opgave om woningen energiezuinig te maken.

We willen de doorstroming stimuleren. Dat wil zeggen dat mensen kunnen verhuizen naar een woning die beter bij hun past. Bijvoorbeeld bij hun levensfase, hun gezinssamenstelling, hun individuele behoeften of hun inkomen.  

We willen ervoor zorgen dat wijken en buurten woonruimte bieden aan diverse groepen. Zoals starters, doorstromers, jongeren, ouderen, alleenstaanden en gezinnen.

We willen dat iedere buurt een fijne buurt is en blijft om in te wonen.

In de zomer van 2022 bent u aan zet!

Dan komt Triada bij alle bewoners langs voor een goed gesprek over wonen en de wijk. De vraag is dan: hoe woont ú over 2, 3 of 4 jaar?