Privacyverklaring

Bent u een klant – huurder, medehuurder of woningzoekende – van Triada? Dan hebben wij persoonsgegevens van u. Wij gebruiken die gegevens zorgvuldig en beveiligen ze volgens wettelijke eisen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG genoemd). U kunt hier lezen welke gegevens wij van u vragen of hebben. Wij gebruiken uw gegevens alleen zodat u een woning kunt zoeken of huren en voor wat daarbij komt kijken.

Hoe gaan wij om met uw persoonlijke gegevens? 

Wij verwerken alleen persoonlijke gegevens die wij nodig hebben

Als u klant van ons wordt of bent, deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vragen alleen persoonsgegevens die we nodig hebben voor onze dienstverlening. En gegevens die we nodig hebben om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Niet meer dan dat. In dit overzicht ziet u om welke gegevens het gaat:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN) Uw BSN gebruiken wij alleen om uw identiteit te controleren wanneer u bij ons gaat huren. Dat is onderdeel van de inkomenscontrole. Wij bewaren dit nummer niet.
 • Omvang huishouden
 • Inkomensgegevens
 • Urgentie
 • Bankrekeningnummer
 • Betaalgedrag
 • Huurdersgedrag
 • Gebruikersnaam MijnTriada

Van woningzoekende tot huurder

Woningzoekenden schrijven zich in met de minimaal noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor het online zoeken van een woning. Pas zodra een woningzoekende actief gaat zoeken en kandidaat wordt voor een woning, vraagt Triada extra gegevens. Dat kan ook met bijzondere toewijzingseisen te maken hebben. Ook controleert Triada op dat moment de persoonlijke gegevens aan de hand van bewijsdocumenten. Is een woningzoekende huurder geworden? Dan bewaart Triada de eerder aangeleverde en gecontroleerde gegevens in het dossier van de huurder. Dit dossier wordt aangevuld met gegevens die Triada nodig heeft van huurders, zoals betaalgedrag.

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is

Persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Hierop geldt een uitzondering: In sommige gevallen moeten wij gegevens langer bewaren om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Zolang u bij Triada huurder of woningzoekende bent, hebben wij bepaalde gegevens altijd nodig. Denk aan uw naam en contactgegevens en uw geboortedatum. Voor de dienstverlening noodzakelijke gegevens verwijderen wij niet.

Soms delen wij uw gegevens met derden

Triada voert niet alle diensten zelf uit. Wij delen daarvoor persoonsgegevens met derden, bijvoorbeeld aannemers. Wij werken alleen met bedrijven die zorgvuldig omgaan met uw gegevens. En die maatregelen nemen om verlies en onrechtmatige verwerking van uw gegevens te voorkomen. Triada blijft verantwoordelijk. Het kan zijn dat Triada op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties. Triada verkoopt uw gegevens natuurlijk nooit aan derden.

Voorbeeld

Voor reparaties en onderhoud aan uw woning, moeten onze aannemers afspraken met u kunnen maken. Hiertoe leveren wij de aannemers gegevens: uw naam, adres en telefoonnummer. Wij verstrekken dan alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het maken van een afspraak.

We doen klant(tevredenheid)onderzoek

Triada doet regelmatig onderzoek naar bijvoorbeeld klanttevredenheid of onderwerpen als woonlasten. Deze onderzoeken gaan meestal via e-mail met een vragenlijst op internet. Soms laat Triada telefonisch of schriftelijk onderzoek uitvoeren. Onderzoek wordt uitgevoerd door Triada zelf of door een extern bureau. We zorgen ervoor dat antwoorden anoniem zijn en niet naar individuele huurders kunnen worden herleid. Als u meewerkt aan een onderzoek mag u ervoor kiezen om toch uw gegevens achter te laten. In dat geval kunnen we later nog eens contact met u opnemen.

De website, cookies en veiligheid

De veiligheid van uw gegevens op onze website

Triada maakt gebruik van een website die veilig is volgens de geldende normen. U kunt dat onder andere opmaken uit het complete websiteadres: https://www.triada.nl/. De ‘s’ na ‘http’ ziet u ook op de website van bijvoorbeeld uw bank. Ook ziet u een klein hangslotje bij het websiteadres staan.

Statistieken en cookies

Wij maken op de website gebruik van cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestandje dat de website op uw computer achterlaat. Wij gebruiken deze cookies om de werking van de website te volgen. Zoals:

 • welke pagina’s worden gevonden, welke niet, en via welke route?
 • wanneer maken de meeste mensen gebruik van de website en wat zoeken zij dan?

Deze informatie is voor ons niet herleidbaar naar de individuele gebruiker.

Websites van derden

Op de website van Triada treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen niet garanderen dat die op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan, als u daar gegevens invult.

We zorgen voor goede beveiliging

Wij zorgen voortdurend voor optimale beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Als toch door een beveiligingslek persoonsgegevens onbedoeld openbaar worden, informeert Triada benadeelde klanten hierover zo spoedig mogelijk.

U hebt een aantal rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, te verbeteren of gegevens eruit te laten verwijderen. Als u dat wilt, kunt u een verzoek sturen naar info@triada.nl. Triada zal zo snel mogelijk en binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Vindt u dat wij met de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maken op de AVG? Laat dit ons dan weten. Wij leggen u graag uit waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. U kunt met een klacht over ons ook rechtstreeks aankloppen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan veranderen

Triada behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Eventuele aanpassingen blijven binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. Wij adviseren u deze privacyverklaring geregeld te lezen. Als er belangrijke aanpassingen zijn, wijzen wij onze klanten daar actief op.