Meldregeling

Om de integriteit in onze organisatie mede te waarborgen, hebben wij een meldregeling opgesteld.Deze meldregeling regelt drie belangrijke voorwaarden:

  • Medewerkers, maar ook andere belanghebbenden, kunnen (mogelijke) misstanden melden.
  • Alle meldingen worden serieus en volgens een bepaalde procedure behandeld.
  • Een melder ondervindt in beginsel geen negatieve gevolgen van zijn melding. 'In beginsel' wil zeggen dat een melder eigenlijk altijd beschermd is tegen benadeling, behalve bij een valse of leugenachtige melding of wanneer hij zelf iets strafbaars heeft gedaan.