This is a marker file generated by the precompilation tool, and should not be deleted!
This is a marker file generated by the precompilation tool, and should not be deleted!

Klokkenluidersregeling

Om integriteit nog beter te kunnen waarborgen, hebben wij een klokkenluidersregeling opgesteld.

De klokkenluidersregeling regelt drie belangrijke voorwaarden:

  • Iedere medewerker kan (vermoedens van) (ernstige) misstanden melden.
  • Alle meldingen worden serieus en volgens een bepaalde procedure behandeld.
  • Een medewerker die aan de bel trekt, ondervindt persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding.
This is a marker file generated by the precompilation tool, and should not be deleted!