Integriteitscode

Wij vinden het van groot belang dat iedereen die optreedt namens Triada integer en betrouwbaar handelt. Daarom hebben wij een integriteitscode opgesteld.

Deze maakt duidelijk op welke gedragsregels wij aanspreekbaar zijn, zowel onderling als door derden.

Onze integriteitscode bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Goed werknemersschap
  • Gebruik middelen en indienen declaraties
  • Informatie
  • Uitnodigingen
  • Geschenken
  • Scheiding zakelijk en privé
  • Aanbesteden en inkopen
  • Sancties
  • De praktijk