Huisregels

Wij vinden het belangrijk dat bezoekers en medewerkers prettig met elkaar omgaan. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Hierin staat wat eigenlijk heel normaal is: dat we elkaar met respect behandelen.

Elke dag bezoeken huurders en woningzoekenden ons kantoor of komen onze medewerkers bij huurders thuis. Wij proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen. Soms lukt dat heel snel, maar het kan zijn dat wij u niet direct kunnen helpen. En soms bent u zelf verantwoordelijk; dan moet u zelf voor een oplossing zorgen.

Helaas worden mensen soms boos op onze medewerkers wanneer wij niet direct een oplossing kunnen bieden. Onze medewerkers kunnen zich hierdoor bedreigd voelen. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Hierin staat wat eigenlijk heel normaal is: dat we elkaar met respect behandelen. Als het nodig is, zullen wij u hierop wijzen. Gelukkig is dat zelden het geval.

Huisregels

Deze huisregels gelden bij uw bezoek aan ons kantoor en ook als onze medewerkers bij u op bezoek komen. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden.

Wat mag u van ons verwachten?

 • wij proberen u zo goed en zo snel mogelijk te helpen
 • wij behandelen u met respect
 • wij respecteren uw privacy
 • wij behandelen iedereen gelijk

Wanneer onze medewerkers bij u thuis komen …

 • stellen wij het op prijs als u niet rookt
 • zorg dan dat u voor een gesprek voldoende tijd en aandacht hebt
 • houd uw huisdieren dan kalm en op afstand, bij voorkeur in een andere ruimte

Wij helpen geen klanten die...

 • onder invloed van drugs of drank verkeren
 • schreeuwen, discrimineren of beledigen
 • zich gewelddadig gedragen of dreigen met geweld
 • agressief of handtastelijk zijn

Wij vertrouwen op uw medewerking

Bezoekers die onze huisregels niet respecteren en zich hinderlijk gedragen ten opzichte van andere klanten of medewerkers, zijn niet welkom in ons kantoor. Bij agressief gedrag, belediging, geweld of dreigen met geweld, waarschuwen wij de politie.

En als u zich onjuist behandeld voelt door ons?

Daarvoor hebben wij een klachtenregeling. De eerste stap is dan overigens: bespreek uw klacht met de betreffende medewerker.