Visitatie

Een visitatie, wat is dat?

Een onafhankelijke commissie is bij Triada en bij de belanghouders van Triada “op visite” gegaan om te onderzoeken hoe Triada haar werk heeft gedaan. Eens in de 4 jaar laten wij dit onafhankelijke onderzoek uitvoeren.

We leren ervan en verbeteren onze resultaten ermee

Een visitatie is bedoeld om ons een spiegel voor te houden: over wie wij zijn, hoe we presteren en hoe we ons verhouden tot de partners met wie we samenwerken. Klopt het beeld dat we zelf hebben van onze prestaties met de verwachtingen en mening van onze belanghouders en klanten? Op basis van de visitatieresultaten kunnen wij ons beleid verder verscherpen. En heel belangrijk, we leren wat we kunnen verbeteren.

We doen het voor onze belangrijkste doelgroep

De visitatiecommissie noemt Triada een corporatie die haar kernwaarden goed in de praktijk brengt: verbinding, loyaliteit, betrouwbaarheid en pro-activiteit. De commissie ziet ook dat wij de belangen van huurders en woningzoekenden centraal stellen. We vinden dat een groot compliment omdat we in alles wat we doen worden gedreven door onze belangrijkste doelgroep: huurders met een bescheiden inkomen. Dat wij dat met succes doen, blijkt uit de waardering van de Huurdersraad. Zijn waarderen onze prestaties op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit met achtereenvolgens een 7, 8 en 9.

Ook de visitatiecommissie geeft Triada goede cijfers

Om tot een goede beoordeling te komen bestudeert ze een groot aantal beleids- en verantwoordingsdocumenten. De commissie voert ook gesprekken met de Huurdersraad, gemeenten, zorg- en welzijnspartijen en met bouwpartners. Binnen Triada praat de visitatiecommissie met directie en management, de Raad van de Commissarissen en met de Ondernemingsraad. De visitatie bestaat uit vier onderdelen. Achter elk onderdeel staat het cijfer dat de visitatiecommissie ons daarvoor geeft:
Presteren naar Opgaven en Ambities: 7,3
Presteren volgens Belanghebbenden: 7,4
Presteren naar Vermogen: 7
Governance van maatschappelijk presteren: 7

Een compliment voor de medewerkers

“Het feit dat we toch elke keer een iets hogere waardering krijgen, overtuigt mij ervan dat we met de goede dingen bezig zijn”, aldus Harrie van de Ven, directeur-bestuurder van Triada. “De omstandigheden waaronder we onze prestaties hebben geleverd zijn de laatste jaren moeilijker geworden. Dat komt door de verhuurdersheffing, de hoge bouwprijzen, maar ook doordat we het werk met minder mensen doen dan voorheen. Ik vind deze uitkomst echt een compliment aan de medewerkers. Die doen hun best om wonen voor mensen met een kleine beurs zo betaalbaar, duurzaam en fijn mogelijk te maken. En die waardering geeft ons ook energie om de aanbevelingen van de commissie op te pakken. Dat gaan wij –Triada– niet alleen doen; dat doen we samen met de Huurdersraad en alle andere belanghebbenden en samenwerkingspartners.”

Nieuwsgierig geworden?

Het rapport is openbaar en hier te lezen. Dat geldt ook voor de reactie van bestuur en Raad van Commissarissen op het rapport. Dat is hier te lezen.