Position papers

Wat is nodig voor goed en betaalbaar wonen?

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 stelde Triada voor de politieke partijen in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe een document op ‘Samen voor goed wonen’. Daarin zet Triada uiteen wat de uitdagingen zijn op het gebied van betaalbaar wonen. En wat Triada daarin kan doen, maar ook wat de rol is van de gemeenten. Uiteindelijk zitten de partijen met elkaar én met huurdersvertegenwoordigers om de tafel om hierover samen afspraken te maken.

Zorgen voor voldoende, betaalbare, duurzame en geschikte huisvesting in fijne wijken is een gedeeld belang voor gemeenten en woningcorporaties. Iedere partij heeft daarin eigen taken, mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Triada wil met het document vooral kandidaten voor de gemeenteraden hierover goed informeren. De grote uitdagingen die wij samen met de gemeenten willen aangaan zijn het vergroten van het aanbod betaalbare woningen, het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en het versterken van de woonomgeving. We werken op al deze thema’s nu al intensief samen met de gemeenten. In de nieuwe collegeperiode hoopt zij dat met de nieuwe colleges en raden te kunnen voortzetten. Triada laat zien wat zij kan betekenen vóór, én wat zij nodig heeft ván de gemeenten.