Over onze organisatie

We passen onze organisatiestructuur vaker aan op nieuwe vragen, ontwikkelingen en samenwerkingsrelaties. Minder administratieve lasten is onderdeel van deze ontwikkeling. We worden een doelmatige organisatie met een flexibele schil.

Triada nieuwe stijl

De verwachtingen van onze klanten en belanghouders veranderen snel. Om daar op in te kunnen spelen, hebben wij een duurzame cultuuromslag ingezet, geënt op de kernwaarden. Wij concentreren ons op onze rol en ons specialisme. Onze samenwerkingspartners doen waar zij goed in zijn en verantwoordelijk voor zijn. Wij blijven zorgen voor een goede kwaliteit van dienstverlening.

Iedereen draagt bij aan onze organisatiecultuur

Al onze medewerkers leveren een bijdrage aan de gewenste organisatiecultuur. Samen geven wij een goede invulling aan onder andere voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijk renderen, lokale verbondenheid en goede risicobeheersing. Wij vinden integer handelen van de raad van commissarissen, de directeur-bestuurder, medewerkers en de bedrijven en partners waarmee wij samenwerken een belangrijk thema.

Onze communicatie is aansprekend en eigentijds

Wij groeien naar een organisatie die vanuit de inhoud haar verhaal vertelt. We nemen onze klanten en relaties hierin mee en maken ze enthousiast. We zijn een organisatie die actueel, begrijpelijk, aansprekend en eigentijds digitaal communiceert en goed luistert. De komende periode hebben we speciale aandacht voor communicatie met huurders rond renovatieprojecten, duurzaamheid en de inzet van nieuwe digitale communicatiemiddelen.

We verbeteren onze online dienstverlening steeds verder

Ons doel is kwalitatief hoogwaardige online dienstverlening en tevreden klanten. Dat betekent dat de klant dag en nacht, zeven dagen per week contact met ons kan opnemen en informatie kan krijgen. Wij ontwikkelen daarvoor een informatiseringsbeleid dat deze digitale dienstverlening aan de klant ondersteunt.   

Veel gegevens en informatie leggen we nu al elektronisch vast. Wij werken zo verder aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze data. Onze uitdaging is om door slimme IT-oplossingen efficiënter (samen) te werken. Zo werken we ernaar toe dat onze leveranciers in de toekomst de eigen projectdossiers beheren.

Onze veranderende rol biedt een uitdaging voor onze medewerkers

De steeds veranderende strategie vertalen we in een steeds snellere cyclus naar heldere doelen en praktische acties voor de organisatieonderdelen en medewerkers. Functies veranderen of verdwijnen. En medewerkers moeten binnen hun functies kunnen schakelen tussen verschillende taken, systemen en klantgroepen. De kernwaarden verantwoordelijk, loyaal, betrouwbaar en proactief zijn onderliggend aan het gedrag van de medewerker, die:

  • zelfredzaam is;
  • zelfdiscipline heeft;
  • openstaat voor nieuwe mogelijkheden;
  • kan omgaan met verandering, onzekerheid en vernieuwing;
  • én de passie heeft om zich continu te blijven ontwikkelen.

Bijscholing, nieuwe manieren van organiseren en omscholing komen steeds vaker voor. Met als doel: meer wendbare en op de samenleving gerichte medewerkers.

We maken de overgang naar een lerende organisatie

Dit vraagt veel. We leren, ontwikkelen en mogen experimenteren. Fouten mogen maken, is een wezenlijk onderdeel van dit leerproces. Leidinggevenden bepalen de kaders en maken dit mogelijk. Medewerkers nemen de verantwoordelijkheid en voeren uit. Voor ons leidinggevend kader ligt er de uitdaging om vertrouwen te geven. Voor medewerkers is er de uitdaging dit vertrouwen waar te maken, de verantwoordelijkheid te nemen en de voortdurende ontwikkeling te omarmen.

Ons kompas is strategische personeelsplanning

Ons doel is een optimaal en wendbaar personeelsbestand. Over het zo goed mogelijk inzetten van medewerkers nu en in de toekomst, blijft het leidinggevend kader in dialoog. Zij maken hierover op hoofdlijnen strategische analyses en (beleids-)keuzes. Op grond hiervan stellen wij strategische personeelsplanningen op als kompas voor ons personeelsbeleid.

We zijn een aantrekkelijke werkgever

De komende jaren bereiken steeds meer medewerkers de pensioenleeftijd of zij gaan met vervroegd pensioen. Tegelijkertijd loopt de spanning op de arbeidsmarkt verder op. Het is daarom belangrijker dan ooit dat wij een aantrekkelijke werkgever zijn. Daar richten wij ons nu al op.

We creëren actief nieuwe kansen

Wij vinden het belangrijk dat de mensen die bij ons werken een goede afspiegeling zijn van onze samenleving. Zodat iedereen zich kan herkennen in onze organisatie. Daarnaast geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om bij ons te werken. We leiden zelf mensen op en we onderzoeken hoe we jongeren enthousiast maken voor een baan bij Triada. Zo creëren we actief nieuwe kansen.

Terug naar begin     Vorige