Ondernemingsplan

Ondernemingsplan Triada: De verandering is duurzaam

De afgelopen jaren brachten grote veranderingen in de woningmarkt en corporatiesector. Deze bieden ons nieuwe uitdagingen waarmee we met veel ambitie aan de slag gaan. Daarbij zijn duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen de belangrijkste. Maar ook zaken als vergrijzing of onze veranderde rol hebben onze aandacht. De komende jaren passen we onze woningportefeuille actief aan op deze thema’s. Verder verandert er veel op het gebied van technologie en energie. Dit leidt tot nieuwe kansen en uitdagingen voor de te leveren woningkwaliteit en dienstverlening. In ons ondernemingsplan leest u hoe wij deze nieuwe uitdagingen de komende jaren strategisch invullen.

Of klik op het plaatje en ontdek het in 2 minuutjes: 

Betaalbaarheid en beschikbaarheid staat voorop

Bij alles wat wij doen houden wij rekening met de gevolgen op korte én langere termijn. Onze keuzes zijn gericht op de toekomst. Wij kijken altijd zorgvuldig naar de balans tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en andere beleidsmaatregelen. Energiemaatregelen zijn daar een voorbeeld van. Deze helpen huurders hun woonlasten ook in de komende jaren beter betaalbaar te houden.

De vraag naar woningen neemt toe

Het aantal ouderen neemt toe. Zij wonen langer zelfstandig en leven langer. Ook is er een grotere instroom van bijzondere doelgroepen, deels als gevolg van extramuralisatie. Mede hierdoor neemt de vraag naar betaalbare huurwoningen toe. Daarop spelen wij in.

Onze veranderde rol is nog niet altijd voor iedereen duidelijk

Vijf jaar nadat de participatiemaatschappij werd geïntroduceerd, is de Nederlandse samenleving nog zoekende naar een goede invulling van deze nieuwe manier van denken. Dit vraagt een andere rol van burgers en organisaties. Onze rol is teruggebracht naar onze kerntaak en wij hebben minder mogelijkheden om te investeren. Maar in gesprekken met lokale partners zien we dat zij soms nog beelden van onze oude rol hebben. Dit betekent dat zij meer verwachten dan wij kunnen bieden.

We spelen in op de snelle technologische ontwikkelingen 

De technologische revolutie betekent een grote uitdaging. Na automatisering doet robotisering steeds meer haar intrede in het dagelijks leven. Veranderingen op het gebied van communicatie en informatie gaan enorm snel. Traditionele technologische oplossingen zijn snel achterhaald. We verwachten daarnaast dat binnen ons vakgebied de invloed van kunstmatige intelligentie toeneemt. We moeten ons daarom nu afvragen hoe we op de mogelijkheden kunnen inspelen. En hoe we de organisatie, onze partners en klanten hierin kunnen laten meegroeien.


In ons ondernemingsplan leest u ook:Waar wij voor staan

 • Onze visie
 • Onze missie
 • Onze kernwaarden

Voor wie wij er zijn

 • Doorstromen naar passend wonen is moeilijk
 • We stellen het liefst zo min mogelijk regels
 • We richten ons niet op de middeninkomens

Wat wij doen

 • Wij zorgen voor betaalbare en beschikbare woningen
 • Wij bieden een gebalanceerde woningportefeuille
 • We voeren een duurzaam beleid
 • We passen onze dienstverlening aan
 • We luisteren naar onze klanten en werken samen met de Huurdersraad
 • Onze klanten kunnen veilig en vertrouwd wonen
 • We zorgen voor een prettige woonomgeving
 • We werken samen met partners en belanghebbenden

Dit is onze basis

 • Over ons financieel beleid
 • Over risicomanagement en controle
 • Over onze vastgoedstrategie

Over onze organisatie

 • Triada nieuwe stijl
 • Onze communicatie is aansprekend en eigentijds
 • We verbeteren onze online dienstverlening steeds verder
 • We maken de overgang naar een lerende organisatie

Volgende