Jaarverslag

Triada maakt elk jaar een verslag van de belangrijkste activiteiten, resultaten en gebeurtenissen van het betreffende jaar. We laten zien wat we in 2022 gedaan hebben! U kunt ook ons complete jaarverslag over 2022 bekijken of downloaden.
We lichten er alvast een paar zaken uit:

Nieuw koersplan

Samen met stakeholders, partners, huurders en medewerkers zijn we van start zijn gegaan met het samenstellen van een nieuw Koersplan 'Natuurlijk Thuis!'. Het resultaat van al onze inspanningen hebben we in mei 2023 gepubliceerd. 

Geen of lagere huurverhoging

We wilden onze huurders enige compensatie bieden voor de oplopende energielasten. Daarom hebben we ervoor gekozen om de jaarlijkse huurverhoging te baseren op het energielabel van de woning. Woningen met een E-, F- en G-label hebben geen huurverhoging gekregen. Woningen met een hoger label hebben veel minder huurverhoging gekregen dan wettelijk was toegestaan.

Gevolgen Nationale prestatieovereenkomsten

De verwachte financiële gevolgen van de Nationale prestatieafspraken hebben we vertaald naar onze begroting. De stijgende bouwkosten en rentepercentages zorgen ervoor dat we onze financiële positie op de langere termijn goed in de gaten moeten blijven houden.

Prettig en energiezuinig wonen

We hebben weer onderhoud uitgevoerd aan onze woningen en geplande nieuwbouw opgeleverd. In beide gevallen zorgen we ervoor dat we onze huurders een prettig en energiezuinig thuis kunnen bieden. Ook ons project rond zonnepanelen ging in 2022 van start.

Dit en meer ziet u terug in ons jaarverslag over 2022.