This is a marker file generated by the precompilation tool, and should not be deleted!
This is a marker file generated by the precompilation tool, and should not be deleted!

Jaarverslag

Triada maakt elk jaar een verslag van de belangrijkste activiteiten, resultaten en gebeurtenissen van het betreffende jaar. We laten u daarin zien wat we gedaan hebben.

Een goed thuis was nog nooit zo belangrijk
2020 was het jaar dat we allemaal thuis moesten blijven. Door corona konden we bijna nergens naartoe. En bijna bij niemand op bezoek. Daardoor was het extra belangrijk hoe fijn en goed dat thuis was. En ook het belang van fijne buren en een fijne buurt was extra groot.

U kunt hier de extra korte versie van ons jaarverslag bekijken

Jaarverslag 2020 XS

Om het u makkelijk(er) te maken! Dit jaarverslag toont u in 15 minuten alle kernfeiten uit 2020. Zodat onze prestaties voor u toegankelijk zijn. Zodat u ons daarover kritisch kunt bevragen. Zodat wij samen met onze partners deskundig kunnen werken aan voldoende en goede volkshuisvesting in Hattem, Heerde en Epe.

Nóg sneller? Dat kan ook!
Een samenvatting met de belangrijkste feiten staat in deze XXS-versie van ons jaarverslag 2020. Voor wie in 2 minuten erdoorheen wil scrollen. Mag ook. 

En voor wie alle ins en outs wil weten:
Hier vindt u de complete jaarstukken over 2020: Jaarverslag Triada 2020
Hiermee leggen wij complete verantwoording af over wat wij in 2020 hebben bereikt. En hoe wij dat deden. Het accountantsverslag maakt hiervan ook deel uit. Belangrijke thema's zoals duurzaamheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefomgeving en samenwerking komen uitgebreid aan de orde. 

De jaarverslagen van 2019 en 2018 vindt u ook op deze pagina, bij  'Zie ook'.
Hebt u belangstelling voor een digitale versie van een ouder jaarverslag?
Neem dan gerust contact met ons op.

This is a marker file generated by the precompilation tool, and should not be deleted!