Jaarverslag

Triada maakt elk jaar een verslag van de belangrijkste activiteiten, resultaten en gebeurtenissen van het betreffende jaar. We laten u daarin zien wat we gedaan hebben.

We kijken bij Triada graag vooruit, zo ver mogelijk. Daarop maken we onze plannen: ‘in grote stappen naar een CO₂-neutrale woningportefeuille in 2050’. Maar terugkijken levert altijd weer goede inzichten op.

Dit jaar is er ook een XS-versie van onze jaarstukken

Om het u makkelijk(er) te maken! Deze ultrakorte versie toont u in 15 minuten alle kernfeiten uit 2019. Zodat onze prestaties voor u toegankelijk zijn. Zodat u ons daarover kritisch kunt bevragen. Zodat wij samen met onze partners deskundig kunnen werken aan voldoende en goede volkshuisvesting in Hattem, Heerde en Epe.

 

En voor wie alle ins en outs wil weten:
Wij publiceren ook de complete jaarstukken over 2019.

De jaarverslagen van 2018 en 2017 vindt u ook op deze pagina, bij  'Zie ook'.
Hebt u belangstelling voor een digitale versie van een ouder jaarverslag?
Neem dan gerust contact met ons op.