Kyra van der Velden

Even voorstellen...

Kyra van der Velden

Wie is Kyra van der Velden?

Kyra van der Velden is getrouwd en heeft twee kinderen. Ze is van origine juriste. Direct na haar studie is ze aan het werk gegaan bij een stedenbouwkundig adviesbureau in Rotterdam.

“Ik werk al 35 jaar in de ruimtelijke ontwikkeling. Ik startte in de commerciële sector en ben na 3,5 jaar overgestapt naar de lokale overheid.. Daar heb ik tal van rollen vervuld: planologisch jurist, als planschadejurist, beleidsmaker, projectleider, teamleider en manager. In 2008 ben ik voor mezelf begonnen als ZZP’er. Nu werk ik voor verschillende gemeenten als manager binnen het ruimtelijk domein, maar soms ook bij een provincie.”

Sinds wanneer ben je betrokken bij de Raad van Commissarissen van Triada?

“Ik ben sinds 2018 lid van de RvC van Triada. Ik zit dus nu in mijn tweede termijn.”

Zie jij nog kansen of verbeterpunten voor Triada?

“Ik hoop dat Triada de komende tijd werkt aan het verbeteren van de (regionale) positionering en een meer zichtbare rol speelt in het netwerk. Ik geloof echt dat daar nog winst te behalen valt. En natuurlijk hoop ik dat al het goede behouden blijft, want het is een prachtige organisatie die mooie dingen doet, financieel gezond is en altijd het belang van de huurder voorop stelt. Ik kijk uit naar de komende jaren!”