Over Triada

Triada zorgt voor betaalbare huurwoningen van goede kwaliteit in een prettige woonomgeving.

Betaalbaar en passend huren

Iedereen heeft recht heeft op een (t)huis. Maar zelf een huis kopen is niet voor iedereen weggelegd. En commercieel huren is voor heel veel mensen onbetaalbaar. Triada zet zich in om deze mensen betaalbare en passende sociale huurwoningen te bieden.

Inkomensgrenzen

In de sociale huursector vallen woningen met een maximale huurprijs van € 763,47 per maand (liberalisatiegrens 2022). Ten minste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen gaat naar huishoudens met een inkomen tot € 40.024. Een klein gedeelte van de woningen (10%) mag worden toegewezen aan mensen met een (gezamenlijk) inkomen tussen de € 40.765 en € 45.014. (Genoemde bedragen en getallen zijn actueel voor 2022). 

Passend toewijzen en flexprijzen

Er gelden minimuminkomens voor huurwoningen met een bepaalde prijs. Dat is om ervoor te zorgen dat we woningen 'passend toewijzen'. Triada heeft daarom flexprijzen ingesteld. Zo krijgen huurders de kans om te kunnen reageren op een (zonder flexprijs anders te dure) huurwoning. 

Zorg en wonen

Ook andere groepen in de samenleving doen een beroep op Triada voor huisvesting. Zo realiseerde Triada al veel huisvesting voor mensen met een zorgvraag.

Waar vindt u ons

Al meer dan 100 jaar zijn wij actief in ons werkgebied dat bestaat uit de gemeenten Hattem, Heerde en Epe. Een groot werkgebied, waar wij aan ruim een kwart van de bevolking in deze gemeenten huisvesting bieden. Zij wonen in een van onze ruim 6.500 woningen. 

Ondernemingsplan

Onze missie en visie zijn uitgewerkt in ons koersplan 'Natuurlijk Thuis'.  Of bekijk missie, visie en kernwaarden in het kort.

In het kort

  • De officiële naam van Triada is Woonstichting Triada. Met kortweg 'Triada' verwijzen wij naar deze naam
  • Triada (komt voort uit fusies. De eerste voorganger van Triada) is opgericht op 30 mei 1913
  • Triada staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08027485
  • Triada is lid van Aedes, vereniging van woningcorporaties
  • Triada is deelnemer in Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
  • Triada staat ingeschreven in het Nationaal Register Volkshuisvestingsinstellingen (NRV)
  • Triada onderschrijft de Bedrijfstak-code Woningcorporaties (Aedescode) en de bijbehorende Governance-code