Oplossing voorjaarspuzzel

Iedereen die mee heeft gedaan met de Voorjaarspuzzel: Bedankt!

Er waren 175 inzendingen, waarvan er maar 1 fout was. De uitkomst was: Samen sterk
Naar elkaar omzien en elkaar helpen is altijd belangrijk. En in deze coronacrisis zien we dat meer dan ooit.  

Uit de inzendingen is een winnaar geloot. Deze heeft zijn prijs van € 25 inmiddels ontvangen. 

Gemist? En wilt u de puzzel nog maken?

Dat kan. Niet meer voor een prijs, maar wel voor uw eigen plezier. Download de Voorjaarspuzzel van deze webpagina, kijk onder Zie ook

Overzicht