Oplossing kerstpuzzel

Iedereen die mee heeft gedaan met de Kerstpuzzel: Bedankt!

Er waren 152 inzendingen, waarvan er maar 1 fout was. Triada wil ook iedereen hartelijk bedanken, die ons bij de oplossing de beste wensen deed. Wij gingen met een glimlach het nieuwe jaar in. 

De uitkomst was: Woonplezier. Uit de inzendingen is een winnaar geloot, een huurder van Triada uit Heerde. Deze heeft zijn prijs van € 25 inmiddels ontvangen. 

Overzicht