Onderhoud op de agenda?

Wij, veel huurders, en natuurlijk de aannemers, willen graag de onderhoudswerkzaamheden weer op gang brengen.

Daarbij houden we rekening met:

  1. de richtlijnen van het RIVM
  2. informatie uit de landelijke persconferenties van de regering
  3. protocol veilig doorwerken van de rijksoverheid
  4. onze eigen normen en afspraken over veilig werken
  5. verdergaande protocollen van de aannemers zelf 

We starten stap voor stap weer met buitenwerkzaamheden. Daarbij is het belangrijkste dat er tussen werklieden en bewoners geen direct contact is. De uitvoerende aannemers nemen hygiëne-maatregelen en komen de woning niet binnen. Wanneer wij denken dat het niet veilig is, stellen we de werkzaamheden uit. 

Bewoners krijgen goede informatie voordat er gestart wordt

Voordat er gestart wordt, informeert de aannemer de bewoners uitgebreid over de werkwijze en de afspraken. Heel veel aandacht gaat daarbij uit naar gezondheid en veiligheid. Als u er geen goed gevoel over hebt, laat u dat dan weten aan de aannemer. Of aan ons. 
Is een bewoners ziek? Dat vraagt om maatwerk. Is een bewoner bezorgd, ook al gaat het om buitenwerkzaamheden? Ook dan is er begrip en maatwerk.    

En in alle gevallen:
Denkt u eraan om mensen die aan het werk zijn royaal de ruimte te geven?

Overzicht