Maatregelen tegen coronavirus

Begin maart nam Triada maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. U leest dat artikel hieronder. Inmiddels zijn de maatregelen verder verfijnd of aangepast. Of juist minder streng geworden.

Hier leest u de laatste stand van zaken.

Wij hebben maatregelen genomen tegen verspreiding van het coronavirus. Ons kantoor is gesloten voor bezoekers. Via telefoon en e-mail kunt u ons gewoon bereiken.

In het belang van ieders gezondheid volgt Triada de adviezen van het RIVM. Daarnaast heeft Triada een aantal keuzes gemaakt die speciaal passen bij wat wij doen. Wij kijken steeds wat er nodig is en passen ons beleid aan wanneer dat kan of nodig is. 

1. (Spoed)reparaties 

Zelf via de website een reparatie inplannen kan nog niet. Bel ons voor een reparatie. Gewone reparaties plannen we langzaamaan weer in. Reparaties die de afgelopen weken zijn uitgesteld, gaan voor. Spoedreparaties zijn steeds gewoon doorgegaan. Ook daarvoor belt u ons of de vaste onderhoudspartij

Voordat we voor een (spoed)reparatie binnenkomen ...

Voordat we binnenkomen vragen we of u of uw huisgenoten coronaklachten hebben.

 • Hebben u of uw huisgenoten coronaklachten? 
  Dan gaan we weer weg. We overleggen telefonisch met u over de oplossing. 
 • Bent u allemaal gezond?
  Dan komen we de spoedreparatie uitvoeren. We geven u geen hand en houden ruime afstand, ongeveer 2 meter.
  We verzoeken u de monteurs en vaklieden alleen te laten in de ruimte waar zij moeten werken. 

 

2. Ons kantoor is gesloten voor bezoekers

 

3. Via telefoon en e-mail kunt u ons gewoon bereiken

Hebt u een vraag voor Triada? Neem gerust contact met ons op. Het kan zijn dat de wachttijden aan de telefoon wat langer zijn dan gewoonlijk. Via de website kunt u ook veel zelf regelen. 

 

4. Renovatie op de agenda? 

Maatwerk, dat is het belangrijkste. Wij, veel huurders, en natuurlijk de aannemers, willen graag de onderhoudswerkzaamheden weer op gang brengen. Daarbij houden we rekening met:

 1. protocol veilig doorwerken van de rijksoverheid
 2. onze eigen normen en afspraken over veilig werken
 3. verdergaande protocollen van de aannemers zelf 

We starten stap voor stap weer met buitenwerkzaamheden. Daarbij is het belangrijkste dat er tussen werklieden en bewoners geen direct contact is. De uitvoerende aannemers nemen hygiëne-maatregelen en komen de woning niet binnen. Voordat er gestart wordt, informeert de aannemer de bewoners uitgebreid over de werkwijze en de afspraken. Is een bewoners ziek? Dat vraagt om maatwerk. Is een bewoner bang, ook al gaat het om buitenwerkzaamheden? Ook dan is er begrip en maatwerk.    

En in alle gevallen: Denkt u eraan om mensen die aan het werk zijn royaal de ruimte te geven?

  

5. Bijna al onze medewerkers werken thuis 

U kunt uw contactpersonen via de gewone e-mailadressen en telefoonnummers bereiken.  

 

Overzicht