Uw huis 'in bewaring' geven (uitlenen)

Bent u voor langere tijd weg? Bijvoorbeeld vanwege een studie of baan in het buitenland. In deze periode kunt u iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. Dit noemen we tijdelijke bewaring. Hiervoor hebt u wel onze toestemming nodig.

Veel gevraagd over Uw huis 'in bewaring' geven (uitlenen)

Kan ik als huurder van Triada vluchtelingen uit Oekraïne in huis nemen?

Algemeen

En waar moet ik dan aan denken? Welke regels gelden er?

Triada vindt het hartverwarmend wanneer mensen de vluchtelingen willen helpen. Wel drukken we iedereen op het hart om hier goed over na te denken. Lange tijd gasten in huis vraagt veel geduld en begrip van iedereen.

Als huurder bent u verantwoordelijk voor het zogenoemde ‘goed huurderschap’ van uw gehele woning en de mensen die hierin verblijven. 

U mag geen huur vragen aan logees. Onder bepaalde strikte voorwaarden van Triada mag u wel onderverhuur afspreken. Dat spreekt u dan schriftelijk af met Triada en met de onderhuurder. Vraag ernaar bij Triada. Ook in dat geval blijft u als huurder steeds verantwoordelijk voor alles wat met het wonen en huren te maken heeft. In de algemene huurvoorwaarden leest u hierover in artikel 6.6.

Wie is verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen?

Algemeen

De gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor het vinden van geschikte opvanglocaties voor vluchtelingen met een verblijfstatus. Triada is een van de partijen waarop de gemeente een beroep doet om woonruimte beschikbaar te stellen. Nu komen er ineens heel veel Oekraïense vluchtelingen bij. Zij hoeven namelijk niet te wachten op verblijfsstatus: ze hebben die direct al. Gemeenten moeten zorgen voor de ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen.

Heeft het in bewaring geven van mijn huurwoning invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, dat kan invloed hebben op de huurtoeslag. Neem voor advies contact op met de Belastingdienst op telefoonnummer of kijk op de website van de Belastingdienst. Houd uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

Wat doet Triada aan opvang van Oekraïense vluchtelingen?

Algemeen

De opvang van Oekraïense vluchtelingen mag niet ten koste gaan van andere  woningzoekenden. Daarom zoeken we voor de vluchtelingen naar woningen of panden die normaal gesproken niet in de verhuur zouden komen of al heel lang leeg staan. Dat zoeken doen we ook samen met de gemeenten of met andere samenwerkingspartners.

Is iemand die mijn woning in bewaring heeft tijdelijk huurder van de woning?

Algemeen

Nee, u blijft huurder. Wij passen de huurovereenkomst niet aan. U blijft verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Ook voor de huurbetaling. 

Heeft Triada een contract dat ik kan afsluiten met de persoon die mijn woning in bewaring heeft?

Algemeen

Nee, dat hebben wij niet. Nadat u toestemming van ons hebt gekregen, regelt u zelf alle afspraken met deze persoon. U bent er verantwoordelijk voor dat die persoon de afspraken nakomt. Ook de beëindiging van de bewaring regelt u zelf.

Kan iemand die mijn woning in bewaring heeft huurtoeslag ontvangen?

Algemeen

Ja, dat kan onder bepaalde voorwaarden. Dit heeft altijd gevolgen voor uw eigen recht op huurtoeslag. Die persoon kan zich voor de tijdelijke periode ook inschrijven op uw adres. 

Onderhuur en onderverhuur, mag dat?

Algemeen

U huurt een woning van Triada. U mag deze woning niet verhuren aan iemand anders. Ook het verhuren van een kamer en kortdurende verhuringen via Airbnb en dergelijke is niet toegestaan. 

Wanneer eindigt het in bewaring geven van mijn woning?

Algemeen

Dit eindigt uiterlijk aan het einde van de met Triada afgesproken periode. Eindigt het in bewaring geven van uw woning eerder? Laat ons dat dan direct schriftelijk weten.

Wat moet ik doen als ik de huurovereenkomst van mijn woning eerder wil laten eindigen dan de afgesproken periode voor bewaring?

Algemeen

Dan zegt u bij ons de huur op. U informeert zelf de peroon die uw woning bewaart. Hij of zij mag niet in de woning blijven wonen. U levert de woning onbewoond op. Zolang de woning bewoond is, loopt uw huur door.

Hoe vind ik iemand die mijn woning tijdelijk in bewaring wil nemen?

Algemeen

Die persoon moet u zelf zoeken. Kies zo iemand zorgvuldig. U blijft namelijk verantwoordelijk voor de woning en de huurbetaling.

Moet ik me inschrijven op het adres waar ik een woning in bewaring heb?

Algemeen

U mag zelf bepalen of u zich op dat adres laat inschrijven.

Wat doet Triada wanneer ik als huurder problemen heb met de persoon die mijn woning in bewaring heeft?

Algemeen

Dan doen wij niets. Het oplossen van deze problemen is uw verantwoordelijkheid. Als die persoon overlast veroorzaakt, spreken wij u daarop aan.