Naamswijziging

Een huurovereenkomst kan op naam van één of meerdere personen staan. Het kan gebeuren dat u het huurcontract op naam van iemand anders wilt zetten. Bijvoorbeeld bij overlijden of een scheiding. Een naamswijziging kan alleen als u en uw partner gelijke rechten hebben. Dit is in het geval van gehuwden, geregistreerde partners, huurovereenkomsten met meerdere huurders of een toegekend medehuurderschap.