Leefbaarheid

Behalve om uw woning, bekommeren wij ons ook om uw woonomgeving. Wij willen dat u zich niet alleen in uw eigen huis, maar ook in de buurt waar uw huis staat, prettig voelt. Wij werken actief aan het verbeteren van de kwaliteit van leefbaarheid en veiligheid.

Veel gevraagd over Leefbaarheid

Hoe werkt het Wensfonds van Triada?

Algemeen

Het Wensfonds helpt bewoners die energie in hun woonomgeving steken. Het Wensfonds kan bijvoorbeeld helpen bij een opruimactie in de straat. Of bij het opzetten van een WhatsAppgroep voor de buurt. Of bij het mooier maken van een gemeenschappelijke tuin. Samen werken aan een prettige woonomgeving is waardevol, ook voor een goede sfeer in de buurt.

Wilt u zich inzetten voor uw woonomgeving?

 Hebt u een idee waarmee u uw woonomgeving veiliger, groener of op een andere manier prettiger kunt maken?
 Gaat het om een buurt met huurwoningen van Triada?
 En vooral: zijn er nog meer buurtbewoners enthousiast over uw idee?
 En kunt u daarbij de hulp van het Wensfonds gebruiken?

Hebben buurtbewoners dezelfde wens?

 Ja: Start een aanvraag voor een bijdrage van het Wensfonds.
 Weet ik niet: Betrek eerst buurtbewoners bij uw aanvraag.
 Nee: U krijgt dan geen bijdrage van het Wensfonds.

Hebt u een beetje meer hulp nodig?

Hebt u een idee, maar weet u niet goed hoe u uw buren hierbij kunt betrekken? Neem dan contact op met Triada, telefoon 0578-676666. Wij brengen u dan in contact met één van de leden van de Wensfondscommissie. Zij staan u graag terzijde bij uw aanvraag en initiatief.

Bent u klaar voor het doen van een aanvraag?

Start hier uw aanvraag.

De galerij/lift/algemene ruimte van mijn woongebouw is niet goed schoongemaakt. Wat kan ik doen?

Algemeen

Betaalt u servicekosten voor het schoonmaken? Dan kunt u de klacht melden door een e-mail te sturen naar schoon@triada.nl. Vermeld daarin uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en de omschrijving van de klacht.

Betaalt u geen servicekosten en zorgen de huurders zelf voor de schoonmaak? Spreek dan uw medebewoners aan of overleg met elkaar wat er aan gedaan kan worden.

Het ramen wassen van het woongebouw gebeurt niet goed. Wat kan ik doen?

Algemeen

Betaalt u servicekosten voor het ramen wassen? Dan kunt u de klacht melden door een e-mail te sturen naar schoon@triada.nl. Vermeld daarin uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en de omschrijving van de klacht.

Betaalt u geen servicekosten en zorgen de huurders zelf voor de schoonmaak? Spreek dan uw medebewoners aan of overleg met elkaar wat er aan gedaan kan worden.

Er zit graffiti op mijn huis of in de buurt van mijn huis. Wat nu?

Algemeen

U kunt dit op de website melden met een reparatieverzoek. Maak zo mogelijk een foto van de graffiti en stuur die mee. We laten de graffiti zo snel mogelijk verwijderen. Als dit herhaaldelijk voorkomt, wilt u het dan ook op onze website melden bij Overlast

Ik ben mijn milieu- of afvalpas kwijt.

Algemeen

Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie. Zo kunt u een nieuwe pas aanvragen: als u in de gemeente Epe woont, gaat u naar Circulus-Berkel. Woont u in de gemeente Hattem of Heerde ga dan naar ROVA.

Ik heb geen container bij mijn woning. Bij wie meld ik dat?

Algemeen

Containers krijgt u niet van ons, maar van uw gemeente. Neem daarom contact met uw gemeente op.

Doet Triada nog iets aan de leefbaarheid van de buurt?

Algemeen

Buurtbewoners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een fijne leefbare buurt. Soms lukt dat niet. Wilt u graag iets ondernemen om de sfeer in de buurt te verbeteren en hebt u daar ondersteuning bij nodig? De gemeente is de eerste partij waarbij u dan kunt aankloppen. Soms kan Triada ondersteuning bieden met het Wensfonds. Wilt u meer weten, bel ons dan op telefoonnummer 0578 - 67 66 66.

Kan ik de ontmoetingsruimte in mijn woongebouw huren?

Algemeen

Als u huurder in het woongebouw bent, dan kan dat in overleg met de activiteitencommissie van het woongebouw. Hebt u geen contactgegevens? Stuur dan een e-mail met uw verzoek naar welkom@triada.nl.

Kan ik een sponsorverzoek bij jullie doen?

Algemeen

Een woningcorporatie mag niet als sponsor optreden.

We mogen wel bijdragen aan activiteiten die de leefbaarheid van de woonomgeving van onze huurders verbeteren. Wilt u meer weten daarover? Kijk dan bij informatie over het Wensfonds. 

Waar vind ik informatie over het afvoeren van afval?

Algemeen

Dat is per gemeente verschillend. Kijkt u op de website van uw gemeente hoe het is geregeld.

Wanneer komen ze ons woongebouw schoonmaken?

Algemeen

Dat kunt u zien op het schoonmaakrooster. Dit rooster hangt in de centrale hal of trappenhuis van uw woongebouw.

Wat doen jullie als er spullen staan op de galerij of in de algemene ruimte die er niet horen? Bijvoorbeeld vuilnis of fietsen.

Algemeen

Weet u van wie de spullen zijn?
Ga dan naar deze medebewoner en vraag of hij/zij de spullen wil weghalen.

Is dat te moeilijk? Of wil uw medebewoner niet meewerken?
In dat geval kunt u Triada om hulp vragen.

Triada vraagt die bewoner dan om de spullen op te ruimen.
Doet hij/zij dat niet? Dan laat Triada de spullen weghalen op zijn/haar kosten.

Wat doen we als er vaak rommel staat én als niet duidelijk is van wie de rommel is?  
Dan moeten wij misschien de schoonmaakkosten verhogen voor alle bewoners. 

Een galerij, trappenhuis en hal zonder rommel is belangrijk voor de veiligheid
Rommel is heel gevaarlijk in geval van brand! En soms is die rommel zelf de oorzaak van brand. 

Ik maak mij zorgen over de buren, hun woning is ernstig vervuild. Wat kan ik doen?

Algemeen

Iedere gemeente heeft een instantie die zich bezighoudt met ernstig vervuilde woningen. Triada werkt hierin met de gemeente samen. De vervuiling is vaak een signaal van meerdere problemen. Melden kan de bewoner(s) helpen de problemen te doorbreken. U kunt hierover met ons contact opnemen via mail of bel ons.

In mijn buurt wordt een garage van Triada niet voor stalling van een voertuig gebruikt, maar voor opslag.

Algemeen

In artikel 2 van het huurcontract van een garage staat de bestemming aangegeven:
'Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door huurder en de leden van het huishouden, voor de stalling van één of meerdere voertuigen'.

Betreft het een garage op de begane grond in een woongebouw van Triada, dan hoort de garage bij een woning in dat woongebouw. Er kan dan sprake zijn dat ander gebruik dan stalling van een voertuig gedoogd wordt zolang er geen overlast voor omwonenden is. Spreek de huurder aan op het gebruik indien er wel sprake is van overlast. Komt u er samen niet uit neem dan contact met ons op op nummer 0578 - 67 66 66. 

Betreft het één of meerdere ‘los’ staande garage(s), die dus geen deel uitmaken van een woongebouw, dan mogen deze alleen gebruikt worden voor stalling van voertuigen. Als u hinder ervaart door het andere gebruik dan stalling, en u weet wie de huurder is, spreek deze dan aan op het gebruik. Komt u er samen niet uit neem dan contact met ons op op nummer 0578 - 67 66 66

Moet een huurder zelf in de gehuurde woning wonen?

Algemeen

Ja, de gehuurde woning moet het hoofdverblijf van de huurder zijn. 

Hoe moet ik een schutting plaatsen?

Algemeen

U kunt een schutting plaatsen op de erfgrens. De schutting is in dat geval automatisch van u en uw buren, ongeacht wie hem heeft betaald. Wij adviseren u om dit in goed overleg met uw buren te doen.

Wilt u zelf een schutting plaatsen en dit niet samen met uw buren doen? Zet de schutting dan minimaal 30 centimeter voor de erfgrens.

Wilt u een schuttingen plaatsen tegen het achterpad? Dan mag deze tegen het achterpad aan staan.  

Een schutting in de achtertuin mag maximaal 2 meter hoog zijn en in de voortuin maximaal 1 meter. Vraag uw Gemeente naar de aanvullende regels voor het plaatsen van schuttingen.

Mijn fiets/brommer stond op een plek waar die niet mag staan en is door Triada verwijderd. Wat nu?

Algemeen

U kunt uw fiets/brommer ophalen bij Schoonmaakbedrijf van der Haar BV, Hammerstraat 10 D, 8161 PH Epe.

Neem vooraf contact op met dit bedrijf. Het telefoonnummer is 0578 - 61 34 95 of 06 - 51 95 97 60.

Kosten te voldoen bij het ophalen: 
fiets € 20,- 
brommer € 35,-

Kan ik hulp krijgen met klusjes rond en in mijn woning, die buiten het servicefonds vallen?

Algemeen

Triada kan u daarbij niet helpen. Vraag eerst hulp aan vrienden of familie. Kunnen zij ook niet helpen? Dan kunt u terecht bij Vrijwillige hulpdienst de Kruimelschaar. Zij bieden hulp voor allerlei soorten klussen. U kunt bellen hiervoor naar 06 - 10 13 59 80. De telefonist(e) gaat zijn best doen om voor uw hulpvraag de juiste vrijwilliger te regelen.