Huuraanpassing

Ieder jaar op 1 juli worden in heel Nederland de huurprijzen aangepast. Minimaal twee maanden voor de ingang van de huuraanpassing ontvangt u een brief met de nieuwe huurprijs en een uitleg over het nieuwe bedrag. De huur kan ook op andere momenten worden aangepast. Bijvoorbeeld na een woningverbetering. Gaat uw huur daarvoor omhoog? Dat weet u dan altijd vooraf.

Veel gevraagd over Huuraanpassing

Heb ik recht op een standaard huurverlaging?

Algemeen

U kunt huurverlaging bij ons aanvragen als u voldoet aan 3 voorwaarden: 

  1. U woont in een sociale huurwoning met een rekenhuur* die hoger is dan de maximale grens voor huurtoeslag (€ 808).

  2. U krijgt op dit moment geen huurtoeslag.

  3. U komt in aanmerking voor huurtoeslag op basis van uw inkomen en huishoudsamenstelling als uw rekenhuur wordt verlaagd naar € 808. 

Niet alle servicekosten kunt u opgeven bij uw aanvraag om huurtoeslag. Bel ons voor een specificatie van uw huur!

*rekenhuur = kale huurprijs + eventuele kosten voor schoonmaak, lift en gemeenschappelijke verlichting

Door huurverhoging komt mijn huurprijs boven de huurtoeslaggrens uit. Kunnen jullie mijn huur verlagen?

Algemeen

Krijgt u vóór een huurverhoging huurtoeslag? Dan blijft de toeslag na een huurverhoging gewoon doorlopen. 

Hoe vraag ik een standaard huurverlaging aan?

Algemeen

Kijk eerst of u recht hebt op huurverlaging. Als dat zo is, dan kunt u ons per brief of e-mail om huurverlaging vragen. Voor het beoordelen van uw aanvraag hebben wij de volgende informatie van u nodig:  

1.    Een overzicht waaruit blijkt dat u op dit moment geen huurtoeslag krijgt.
Dit staat bij Mijn toeslagen op de website van de Belastingdienst.

2.   De laatste inkomensgegevens van alle personen die op uw adres wonen.
Dit kan een kopie zijn van de aanslag van uw inkomstenbelasting of een inkomensverklaring. U vindt dit op de website van de Belastingdienst, bij Mijn Belastingdienst.  

3.    Een uittreksel uit de Basisregistratie personen van de gemeente, waarop alle leden van uw huishouden staan.
Dit kunt u opvragen bij de Gemeente in uw woonplaats.

Als u huurverlaging krijgt, dan gaat dat 2 maanden nadat wij uw verzoek hebben ontvangen in. U krijgt geen huurverlaging over de maanden daarvoor. 

Kan ik een overzicht krijgen van de woningwaardering/puntentelling van mijn woning?

Algemeen

Dat is mogelijk. Stuur een e-mail met uw verzoek naar welkom@triada.nl, of bel ons. Wij sturen u het overzicht dan per e-mail of post.