Urgentie

Hebt u met spoed een huurwoning nodig? Misschien komt u in aanmerking voor urgentie. Met een urgentieverklaring hebt u voorrang op een woningzoekende zonder urgentie. Een urgentieverklaring is bedoeld voor mensen die vanwege een levensbedreigende of levensontwrichtende situatie dringend een woning nodig hebben. Een urgentieverklaring wordt alleen in acute situaties verleend. 

  • De situatie moet buiten eigen verantwoordelijkheid (schuld) zijn ontstaan.
  • De aanvrager heeft alles gedaan om het probleem zelf op te lossen.
  • De aanvrager kan binnen zes maanden geen andere woonruimte vinden.

Er zijn uitgebreide voorwaarden (richtlijnen) opgesteld voor urgentie. Lees eerst de voorwaarden. Denkt u dat u urgentie kunt krijgen? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. Een onafhankelijke urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag. 

Urgentierichtlijnen of voorwaarden

Veel gevraagd over Urgentie

Er komt iemand bij mij inwonen als medebewoner, wat moet ik doen?

Als iemand bij u in komt wonen, dan moet die persoon zich inschrijven bij de Gemeente op dat adres. Als medebewoner heeft u geen rechten om in de woning te blijven wonen als de hoofdhuurder vertrekt.

Ik ben dakloos, kan ik met spoed een woning krijgen?

U kunt daarvoor terecht bij andere instellingen. Bij het Leger des Heils kunt u terecht voor noodopvang. U kunt zich ook inschrijven als woningzoekende op onze website.

Ik ben zwanger, heb ik recht op een grotere woning?

U hebt geen recht op een grotere woning. U kunt zich inschrijven als woningzoekende op onze website. U kunt daarna reageren op een grotere woning.

Ik ga scheiden, kan ik urgentie aanvragen?

Urgentie bij scheiding wordt alleen verstrekt als de aanvrager zorg gaat dragen voor kinderen tot 21 jaar. De kinderen moeten hun hoofdverblijf (inschrijving bij de gemeente en kinderbijslag) bij de aanvrager hebben. Dit moet schriftelijk blijken uit een uitspraak van de rechtbank of een notarieel vastgelegde overeenkomst.

Ik heb een medische beperking en moet naar een aangepaste woning. Hoe regel ik dat?

Neem hiervoor contact op met het Wmo-loket van de gemeente waar u woont.

Ik heb een nieuwe baan. Krijg ik voorrang op een woning?

Er is geen voorrangsregeling voor mensen die in ons werkgebied werken. U kunt zich inschrijven als woningzoekende op onze website.

Ik kan mijn koopwoning niet meer betalen. Kom ik in aanmerking voor een huurwoning?

Op onze website kunt u zich altijd inschrijven als woningzoekende voor een huurwoning. 

Ik woon in een woning van Triada en mijn woning wordt gesloopt. Geldt de voorrang ook buiten de regio?

Nee, uw voorrang geldt alleen voor woningen van Triada. U kunt natuurlijk reageren op woningen buiten de regio. Daarbij geldt uw voorrangsregeling niet.

Kan ik urgentie aanvragen voor een huurwoning in een specifieke plaats?

Dat kan niet. Urgentie is niet bedoeld om een woonwens te vervullen.

Wat betekent herstructureringsurgentie?

Gaan wij uw huurwoning slopen? Dan heeft u recht op vervangende woonruimte. Om een nieuwe huurwoning te krijgen, krijgt u van ons urgentie. Dit betekent dat u voorrang krijgt op woningzoekenden zonder urgentie.

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning?

Het aanvragen van urgentie kost €100,-. Heeft u een inkomen op of onder bijstandsniveau? Dan betaalt u €50,-.