Passend toewijzen

Triada wijst woningen passend toe. Dat betekent dat uw inkomen niet te hoog of te laag mag zijn. 

Veel gevraagd over Passend toewijzen

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Als u op zoek bent naar een woning, komt u niet in aanmerking voor elke huurwoning.

  • Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen. Kinderen niet meegerekend. Dit noemen wij het verzamelinkomen.
  • We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen.

Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Controleer of de huur van de woning past bij uw inkomen door de Inkomenscheck te doen.

Wat is passend toewijzen?

Passend toewijzen betekent dat wij al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet past bij de huurprijs. Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen wonen. Vanaf 1 januari 2016 zijn wij wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. 

Welke gegevens hebben jullie van mij nodig als ik een woning krijg?

  • Een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
  • Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van uzelf en van de personen die met u meeverhuizen. Dit uittreksel is verkrijgbaar bij uw gemeente. Een oud exemplaar is niet geldig. 
  • Het ingevulde reactieformulier. Dit formulier heeft u van ons ontvangen bij de woningaanbieding.
  • Een verhuudersverklaring, als u in de afgelopen 2 jaar woonruimte hebt gehuurd bij een andere verhuurder. Neem van alle verhuurders een verhuurdersverklaring mee. 
  • Een overzicht van de hypotheekafschrijving van het laatste jaar, als u in het afgelopen jaar een eigen woning hebt gehad.