Urgentie

Hebt u met spoed een huurwoning nodig? Misschien komt u in aanmerking voor urgentie. Met een urgentieverklaring hebt u voorrang op een woningzoekende zonder urgentie. Een urgentieverklaring is bedoeld voor mensen die vanwege een levensbedreigende of levensontwrichtende situatie dringend een woning nodig hebben. 

Denkt u dat u urgentie kunt krijgen?

Kijk dan op de website van de Urgentiecommissie voor woonruimteverdeling hoe het werkt en vul daar het contactformulier in.

Veel gevraagd over Urgentie

Hoe vraag ik urgentie aan en wat kost het?

Algemeen

Urgentie kunt u aanvragen op de website van de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling. Kijk eerst of u ervoor in aanmerking komt. Denkt u dat u urgentie kunt krijgen? Kijk dan hoe het werkt en vul het contactformulier in.  

Het aanvragen van urgentie kost € 75,-. U betaalt dit bedrag aan de urgentiefunctionaris.

Ik ga scheiden, kan ik urgentie aanvragen?

Algemeen

Urgentie bij scheiding wordt alleen verstrekt als de aanvrager zorg gaat dragen voor kinderen tot 21 jaar. De kinderen moeten hun hoofdverblijf (inschrijving bij de gemeente en kinderbijslag) bij de aanvrager hebben. Dit moet schriftelijk blijken uit een uitspraak van de rechtbank of een notarieel vastgelegde overeenkomst.

Ik ben dakloos, kan ik met spoed een woning krijgen?

Algemeen

U kunt daarvoor terecht bij andere instellingen. Bij het Leger des Heils kunt u terecht voor noodopvang. U kunt zich altijd inschrijven als woningzoekende op onze website, maar wij hebben geen crisisopvang.

Ik ben zwanger, heb ik recht op een grotere woning?

Algemeen

U hebt geen recht op een grotere woning. U kunt zich inschrijven als woningzoekende op onze website. U kunt daarna reageren op een grotere woning.

Wat betekent herstructureringsurgentie?

Algemeen

Gaan wij uw huurwoning slopen? Dan heeft u recht op vervangende woonruimte. Om een nieuwe huurwoning te krijgen, krijgt u van ons urgentie. Dit betekent dat u voorrang krijgt op woningzoekenden zonder urgentie.

Ik heb een medische beperking en moet naar een aangepaste woning. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Er zijn woningen die met voorrang worden aangeboden aan een woningzoekende met een Wmo-verklaring. Neem voor een Wmo-verklaring contact op met het Wmo-loket van de gemeente waar u woont.

Ik heb een nieuwe baan. Krijg ik voorrang op een woning?

Algemeen

Er is geen voorrangsregeling voor mensen die in ons werkgebied werken. U kunt zich inschrijven als woningzoekende op onze website.

Ik kan mijn koopwoning niet meer betalen. Kom ik in aanmerking voor een huurwoning?

Algemeen

Op onze website kunt u zich altijd inschrijven als woningzoekende voor een huurwoning. 

Ik woon in een woning van Triada en mijn woning wordt gesloopt. Geldt de voorrang ook buiten de regio?

Algemeen

Nee, uw voorrang geldt alleen voor woningen van Triada. U kunt natuurlijk reageren op woningen buiten de regio. Daarbij geldt uw voorrangsregeling niet.

Kan ik urgentie aanvragen voor een huurwoning in een specifieke plaats?

Algemeen

Dat kan niet. Urgentie is niet bedoeld om een woonwens te vervullen.