Inkomen

Wettelijk is bepaald dat wij sociale huurwoningen niet aan iedereen mogen verhuren. Hiervoor gelden inkomenscriteria. Daarom toetsen wij van alle nieuwe huurders het (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen.

Veel gevraagd over Inkomen

Ik sta ingeschreven als woningzoekende en verdien meer dan € 40.765,-. Volgend jaar ga ik met pensioen en wordt mijn inkomen lager. Behoud ik mijn inschrijfduur?

Algemeen

Ja, u behoudt uw inschrijfduur. Daarvoor is het niet van belang hoeveel u verdient op het moment dat u inschrijft, maar op het moment dat u reageert. Wij kijken pas naar uw inkomen op het moment dat wij u een woning aanbieden.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens? Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Pas wanneer u wilt verhuizen gaan deze inkomensregels ook voor u gelden.

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning van Triada?

Algemeen

Dat is afhankelijk van het aantal verhuizende personen en het (gezamenlijk) inkomen (= verzamelinkomen). U kunt dit snel zelf zien als u de vragen beantwoordt op de website bij de Inkomenscheck.

Wat betekent het verzamelinkomen?

Algemeen

Het verzamelinkomen is een optelling van de inkomens van iedereen die met u meeverhuist. Vormt u nu al een gezamenlijk huishouden? Dan ziet u uw verzamelinkomen staan op uw inkomensverklaring of op de definitieve aanslag van de Belastingdienst. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee, ongeacht hun leeftijd. Meer informatie vindt u op www.triada.nl bij inkomen en huur.

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Algemeen

Ja, ook als u geen inkomen hebt hebben wij een Inkomensverklaring van de Belastingdienst van u nodig. Hier zal dan op staan dat er geen inkomen bekend is.

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

Algemeen

U kunt een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 - 05 43. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dit nummer vindt u op uw rijbewijs of identiteitsbewijs.

Hoe weet ik welke inkomensgrens past bij de woning waarop ik wil reageren?

Algemeen

Op de website bij de Inkomenscheck, kunt u zien welke huurprijs past bij uw gezinssamenstelling en inkomen. De voorwaarden om de aangeboden woning te huren staan ook vermeld in de advertentie.