Wmo-aanpassing

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan wonen. De Wmo wordt geregeld en uitgevoerd via uw gemeente.

Veel gevraagd over Wmo-aanpassing

Moet ik betalen voor een Wmo-aanpassing?

Algemeen

Wmo-aanpassingen regelt u via de gemeente. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vergoedt soms een gedeelte van noodzakelijke aanpassingen. De gemeente kan u hierover meer informatie geven. 

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo-aanpassing in de woning?

Algemeen

U kunt een Wmo-aanvraag (Wet maatschappelijke ondersteuning) indienen bij uw gemeente. Aanpassingen kosten geld. De Wmo vergoedt bepaalde aanpassingen deels of volledig. Het kan zijn dat u ook een eigen bijdrage moet betalen. De gemeente kan u hierover meer informatie geven.

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning biedt mensen met een beperking thuis hulp. Denk daarbij aan ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Hebt u vanwege een beperking aanpassingen nodig in uw woning? Neem dan contact op met uw gemeente. Mogelijk kunt u daarvoor een vergoeding krijgen.

Ik wil graag een verhoogde toiletpot. Kan ik die bij jullie aanvragen?

Algemeen

Ja, dat kan. Voor het vervangen van uw toiletpot brengen wij kosten in rekening. Hoeveel dat is,  heeft te maken met het model dat u uitkiest. Na uw aanvraag krijgt u van ons eerst een prijsopgave.

Een verhoogde toiletpot wordt niet vergoed vanuit de Wmo.

Ik wil graag zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen. Kan ik mijn woning (laten) aanpassen?

Algemeen

Een aanpassing om langer in de woning te kunnen blijven wonen vraagt u aan via uw gemeente. Dit valt mogelijk onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt.

Ik wil graag wandbeugels in mijn woning. Hoe kan ik dat regelen?

Algemeen

Wandbeugels moet u zelf (laten) aanbrengen. Triada doet dat niet. Bij verhuizing kunt u ze ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder

Wandbeugels zijn te koop bij de bouwmarkt of de zorgwinkel
Wandbeugels worden niet vergoed vanuit de Wmo.