Sloop en herhuisvesting

Wij bouwen nieuwe woningen, vernieuwen wijken en onderhouden onze woningen. Bij wijkvernieuwing slopen we soms ook woningen. Als wij woningen slopen, informeren we bewoners zo vroeg mogelijk. Bij renovatie vragen we u soms om tijdelijk te verhuizen.

We begrijpen dat dit ingrijpend is.

Daarom gaan we altijd bij bewoners thuis langs voor een gesprek over de wensen en mogelijkheden. Ook regelen we rechten en plichten goed in een sociaal plan. Hierin maken we ook afspraken over vergoedingen.

We helpen u altijd bij het vinden van een nieuwe of tijdelijke woning. 

Veel gevraagd over Sloop en herhuisvesting

Waarom slopen jullie woningen en bouwen er nieuwe voor terug?

Algemeen

Soms slopen wij woningen omdat deze niet meer voldoen aan de eisen en wensen van nu of de (nabije) toekomst. Om aan de eisen te kunnen voldoen is het opknappen van die woningen vaak technisch niet haalbaar of vele malen duurder dan het bouwen van een nieuwe woning die wel voldoet aan alle eisen. Ook omdat we daarmee meer diversiteit in ons woningaanbod kunnen brengen en dit beter kunnen afstemmen op de vraag. 

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe gaat dat in zijn werk?

Algemeen

Als wij uw woning slopen, dan informeren wij u op tijd. Vaak hoort u dit meer dan een jaar voor de sloop. U hebt dan genoeg tijd om een nieuwe plek te vinden. Wij informeren u uitgebreid over de mogelijkheden voor een andere woning, de vergoeding die u krijgt en allerlei andere zaken. Al deze afspraken leggen we vast in een Sociaal Plan. Dit is in overleg met huurders (de Huurdersraad) opgesteld. U krijgt een vaste contactpersoon bij Triada. Deze houdt u goed op de hoogte en hier kunt u terecht met vragen. 

U kunt in sommige gevallen een verhuiskostenvergoeding krijgen. Soms bieden wij ook hulp bij het verhuizen. Met de verhuiskostenvergoeding kunt u zelf de verhuizing regelen en nieuwe spullen aanschaffen. Het eerste deel van uw verhuiskostenvergoeding krijgt u nadat u de huur van de woning hebt opgezegd. Het tweede deel betalen wij u na de einddatum van uw huurcontract.

Wat is een Sociaal Plan?

Algemeen

Soms worden woningen ingrijpend verbouwd of gesloopt. Dit gebeurt natuurlijk niet zomaar. Hierover wordt overleg gevoerd met de bewoners die het aangaat. We maken afspraken over regelingen en vergoedingen. Die afspraken leggen we vast in een Sociaal Plan. 

Hier vindt u het sociaal plan.