Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A++ label is het meest energiezuinig. De woning is dan goed geisoleerd en stoot weinig CO2 uit. Een woning met een G label is het minst energiezuinig. Sinds 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de Energie-index. Hoe kleiner het getal, hoe zuiniger.

Veel gevraagd over Energielabel

Hoe weet ik of mijn woning nog een oud energielabel heeft of een nieuwe energie-index?

U vindt deze informatie op de website zoek uw energielabel.

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Die is er alleen voor nieuwbouwwoningen, die moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Voor bestaande woningen bestaan geen eisen. Wij hebben ons tot doel gesteld om in 2020 onze woningen op gemiddeld Energie-Index 1,35 (voorheen label B) te brengen.

Waar worden de energie-index en het energielabel voor gebruikt?

Beide geven aan hoe energiezuinig een woning is. Ze zijn mede bepalend voor het aantal huurpunten van uw woning. De huurpunten worden ook berekend op basis van andere zaken, zoals oppervlakte en de WOZ-waarde van de woning.

Wat is er veranderd aan het energielabel?

Vanaf 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal. Dat getal is de energie-index. Deze ligt tussen de 3,7 en 0,6. Hoe kleiner het getal, hoe energiezuiniger een woning is. Eerder werd de energiezuinigheid van een woning uitgedrukt in de letters A+ t/m G. De letter is een energielabel. G is het minst zuinig en A+ is het zuinigst. De rekenmethodes voor het energielabel en de energie-index zijn niet met elkaar te vergelijken.

Welke woningen krijgen een energie-index en welke houden het energielabel?

De energiezuinigheid van een woning wordt aangegeven met een energie-index. 

  • Opgeleverde nieuwbouwwoningen krijgen een energie-index. 
  • Ook alle woningen waaraan wij energiemaatregelen uitvoeren, zoals een nieuwe HR-ketel, dubbel glas, isolatie en zonnepanelen, krijgen een energie-index.

Vóór 1 januari 2015 werd de energiezuinigheid van een woning uitgedrukt in een energielabel. Bij elke verhuizing en/of woningverbetering wordt een energielabel opnieuw bepaald.