Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A++ label is het meest energiezuinig. De woning is dan goed geisoleerd en stoot weinig CO2 uit. Een woning met een G label is het minst energiezuinig. Sinds 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de Energie-index. Hoe kleiner het getal, hoe zuiniger.

Veel gevraagd over Energielabel

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Algemeen

Die is er alleen voor nieuwbouwwoningen, die moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Voor bestaande woningen bestaan geen eisen. 

Waar wordt het energielabel voor gebruikt?

Algemeen

Het geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Het is mede bepalend voor het aantal huurpunten van uw woning. De huurpunten worden ook berekend op basis van andere zaken, zoals oppervlakte en de WOZ-waarde van de woning.

Wat is mijn energielabel?

Algemeen

U kunt dit zelf eenvoudig opzoeken op www.energielabel.nl. Wij kunnen u ook vertellen welk energielabel uw woning heeft. Bel of mail ons. Zet in een email wel uw adres! 

Waarom hebben gelijke woningen soms verschillende labels?

Algemeen

In de periode 2012-2014, de periode 2015-2020 en de periode vanaf 2021 waren er steeds nieuwe labelmethoden. Zeker de laatste methode heeft veel veranderingen gegeven. De labeling is wel steeds exacter en beter geworden. Maar als labels op een andere methode zijn gebaseerd, kunnen buren in gelijke woningen een verschillend label hebben.

Ook kleine verschillen, soms onzichtbaar, kunnen tot een verschil in label leiden. Bijvoorbeeld wel/geen mechanische ventilatie. Of met een mechanische ventilatie met gewoon een schakelaar of met een CO2-sensor, vraaggestuurd. Dubbel glas en HR++ glas lijken veel op elkaar, maar hier zit wel verschil in. Er is ook verschil tussen een hoekwoning en een tussenwoning. Een hoekwoning heeft een grote zijgevel meer. Hierdoor verliest de woning meer energie.

Triada heeft de vaststelling van labels uitbesteed. We werken aan een grondige herlabeling op basis van de nieuwste methode.