Buurtbemiddeling

Bij onenigheid met de buren of ergernissen in de buurt - We maken het allemaal wel eens mee, minder prettige situaties in de buurt of met de buren: te harde muziek of andere herrie, overlast van huisdieren, onenigheid over de schutting of het parkeren. Door met de buren te praten vindt u vaak samen een oplossing. Maar dat lukt niet altijd. Buurtbemiddeling kan u daarbij helpen.

Kijk of u het zelf kunt oplossen

www.problemenmetjeburen.nl is de website van het landelijk netwerk van buurtbemiddeling. Hebt u last van uw buren? Kijkt u dan vooral eens op deze website. Er staan goede tips op hoe u met de buren in gesprek kan gaan over overlast.

Buurtbemiddeling helpt onder andere bij:

 • geluidsoverlast
 • parkeerproblemen
 • pesterijen en intimidatie
 • overlast van huisdieren
 • problemen over de tuin of erfafscheiding
 • rommel

Buurtbemiddeling is niet geschikt wanneer sprake is van:

 • alcohol- of drugsverslaving
 • buitensporige agressie
 • crisissituaties
 • conflicten binnen één familie

De kenmerken van buurtbemiddeling

 • goed getrainde vrijwilligers
 • alle informatie blijft vertrouwelijk
 • gratis
 • bemiddelaars zijn onpartijdig

Wilt u hulp van Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is in iedere gemeente zelfstandig opgezet en georganiseerd.

Woont u in de gemeente Epe

Koppel-Swoe Epe organiseert Buurtbemiddeling in de gemeente Epe.
Telefoon 0578 - 67 67 67
E-mail buurtbemiddeling@koppelswoe.nl

Woont u in Heerde of Hattem

U kunt contact opnemen met de coördinator Buurtbemiddeling Hettie Schoonhoven.
Telefoon 06 – 83 60 38 62
E-mail info@sb-support.nl