Buurtbemiddeling

Bij onenigheid met de buren of ergernissen in de buurt - We maken het allemaal wel eens mee, minder prettige situaties in de buurt of met de buren: te harde muziek of andere herrie, overlast van huisdieren, onenigheid over de schutting of het parkeren. Door met de buren te praten vindt u vaak samen een oplossing. Maar dat lukt niet altijd. Buurtbemiddeling kan u daarbij helpen.

Kijk of u het zelf kunt oplossen

www.problemenmetjeburen.nl is de website van het landelijk netwerk van buurtbemiddeling. Hebt u last van uw buren? Kijkt u dan vooral eens op deze website. Er staan goede tips op hoe u met de buren in gesprek kan gaan over overlast.

Buurtbemiddeling helpt onder andere bij:

 • geluidsoverlast
 • parkeerproblemen
 • pesterijen en intimidatie
 • overlast van huisdieren
 • problemen over de tuin of erfafscheiding
 • rommel

Buurtbemiddeling is niet geschikt wanneer sprake is van:

 • alcohol- of drugsverslaving
 • buitensporige agressie
 • crisissituaties
 • conflicten binnen één familie

De kenmerken van buurtbemiddeling

 • goed getrainde vrijwilligers
 • alle informatie blijft vertrouwelijk
 • gratis
 • bemiddelaars zijn onpartijdig

Wilt u hulp van Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is in iedere gemeente zelfstandig opgezet en georganiseerd.

Woont u in de gemeente Epe

Koppel-Swoe Epe organiseert Buurtbemiddeling in de gemeente Epe.
Telefoon 0578 - 67 67 67
E-mail buurtbemiddeling@koppelswoe.nl

Woont u in Hattem

U kunt contact opnemen met de coördinator Buurtbemiddeling Hettie Schoonhoven.
Telefoon 06 – 83 60 38 62
E-mail info@sb-support.nl

Woont u in de gemeente Heerde

Doet u dan een overlastmelding bij de gemeente Heerde, de politie of bij Triada. Zij beoordelen of een melding doorgestuurd wordt naar Buurtbemiddeling. Als dit het geval is, neemt de coördinator Buurtbemiddeling contact met u op.