Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie bestaan uit huurders van een woongebouw, wooncomplex of straat. De commissie gaat namens de huurders van die straat (enz.) in gesprek met Triada. Zij zijn er voor het algemene bewonersbelang. Een bewonerscommissie heeft over veel onderwerpen formeel adviesrecht. In een aantal gevallen ook instemmingsrecht.
Met individuele problemen kunnen huurders niet terecht bij de bewonerscommissies. Daarvoor kunnen huurders zelf rechtstreeks contact opnemen met Triada.

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Wat is een bewonerscommissie?

Algemeen

Een bewonerscommissie is een groep huurders die zijn gekozen uit alle huurders van een woongebouw, buurt of wijk. Deze mensen komen op voor de belangen van de huurders van hun woongebouw, buurt of wijk. Denk daarbij aan zaken die hen allen aangaan, dus geen persoonlijke zaken. Een bewonerscommissie kan activiteiten organiseren, zoals een buurtfeest. 

Hoe start ik een bewonerscommissie?

Algemeen

Triada hecht veel waarde aan een goed contact met haar huurders. Wij ondersteunen op diverse manieren bewonersinitiatieven. Ook helpen wij bij het opstarten en het ondersteunen van een bewonerscommissie. Neem hierover gerust contact met ons op. U kunt ons bellen op telefoonnummer 0578 - 67 66 66 of mailen naar welkom@triada.nl. Wij informeren u graag over wat wij hierin voor elkaar kunnen betekenen.

Waar moet een bewonerscommisse aan voldoen?

Algemeen

Dit is afhankelijk van een aantal zaken. Onder meer het doel van de commissie, de behoefte van de commissie, de huurders die zij vertegenwoordigen en of hierover formele afspraken zijn gemaakt. Er kunnen diverse voorwaarden van toepassing zijn, formeel vastgelegd in wet- of regelgeving of overeengekomen tussen de commissie en Triada. Er is ook wetgeving over dit onderwerp. De leden van de bewonerscommissie hebben in ieder geval een huurovereenkomst met ons. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer . U kunt ook een e-mail sturen naar welkom@triada.nl.