Medehuurderschap

U bent medehuurder als uw naam op de huurovereenkomst staat. Staat uw naam niet op de huurovereenkomst, maar bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch medehuurder. In een aantal andere situaties is het mogelijk om medehuurderschap bij ons aan te vragen. Als medehuurder hebt u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Veel gevraagd over Medehuurderschap

Kan mijn kind medehuurder worden?

Algemeen

Kinderen die bij hun ouders inwonen kunnen volgens het huurrecht in principe geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan, is de gezinssituatie niet duurzaam. 

Er is één uitzondering: is uw kind 35 jaar of ouder, heeft hij of zij altijd bij u als ouders ingewoond en wil uw kind daar blijven wonen? Dan kunt u medehuurderschap bij ons aanvragen. Dit moet een gezamenlijk schriftelijk verzoek zijn. Stuur een uittreksel mee uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is op te vragen bij de Gemeente in uw woonplaats. Op het uittreksel kunnen wij zien dat uw kind altijd bij u heeft gewoond. 

Mijn partner en ik staan op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt. Ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

Algemeen

Betaal eerst samen de huurachterstand. Daarna kunt u een formulier voor gedeeltelijke huuropzegging bij ons inleveren. Dit formulier moet door u beiden zijn ondertekend.

De opzegtermijn is 1 maand.

Mijn partner en ik zijn getrouwd/hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik automatisch medehuurder?

Algemeen

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap en staat u beiden bij de Gemeente ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst? Dan bent u medehuurder. 

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?

Algemeen

Daarvoor gelden een aantal regels:

  • U kunt medehuurder worden als u minimaal 2 jaar samen bij de Gemeente staat ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst.
  • Ook moet u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en u samen de kosten voor uw huishouden betaalt.

Voldoet u aan die eisen? Dan kunt u medehuurderschap bij ons aanvragen:

  • Stuur ons een ingevulde aanvraagformulier. 
  • Stuur een kopie mee van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit uittreksel kunt u opvragen bij de Gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Stuur een bewijs mee van uw duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dat kan zijn: een kopie van uw samenlevingsovereenkomst, een kopie van uw gezamenlijke bankrekening of een kopie van een gezamenlijke verzekeringspolis. 

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Algemeen

Volgens de Europese wetgeving is medehuurderschap geen nieuwe verhuring. Daarom toetsen wij het inkomen niet opnieuw. 

Wanneer is sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding?

Algemeen

Een duurzame gemeenschappelijke huishouding voldoet aan de volgende regels: 

  • De partners wonen minimaal 2 jaar samen en staan allebei bij de Gemeente ingeschreven op hetzelfde adres.
  • De partners delen de kosten van de huishouding.
  • De partners willen in de toekomst blijven samenwonen.

Voor ouders en kinderen geldt dat de huishouding duurzaam is als deze voldoet aan de volgende eisen:

  • Het kind is minimaal 35 jaar én heeft altijd bij de ouders ingewoond. Dit moet aantoonbaar zijn met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen, verkrijgbaar bij de Gemeente.

Kan iemand die mijn woning in bewaring heeft medehuurder worden?

Algemeen

Dat kan niet. Deze persoon kan geen aanspraak maken op de woning en het huurderschap. Aan het einde van de afgesproken periode verlaat deze persoon de woning. 

Ook als u besluit niet meer zelf in de woning te gaan wonen, blijft u aansprakelijk voor de huurbetaling en verantwoordelijk voor de woning.

Ik woon in bij familie. Mag ik hier blijven als zij vertrekken?

Algemeen

Hier is geen sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding, omdat kinderen normaal gesproken op een bepaald moment het huis uit gaan.

Zorg dat je ingeschreven staat, zodat je op termijn een huis voor jezelf kunt huren.