Huurovereenkomst

Als u een woning of andere ruimte van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. Hierin staan onder andere de namen van de huurders, de huurprijs en het moment van huurbetaling. Ook vindt u daar de Algemene Huurvoorwaarden

Veel gevraagd over Huurovereenkomst

De huurprijs van een zelfde huis als het mijne is lager/hoger dan die van mijn woning. Hoe kan dat?

Algemeen

Dat kan te maken hebben met verschillende dingen.

 1. Misschien wonen mensen al heel lang in de woning. Zij hebben dan vroeger de woning tegen een veel lagere huurprijs kunnen huren. De jaarlijkse huurverhoging heeft de huur wel wat hoger gemaakt. Maar als zij verhuizen, telt Triada opnieuw de punten op en stelt de huurprijs opnieuw vast. Vaak is dat dan een hogere huurprijs.

 2. Als iemand gaat verhuizen, wordt op grond van het huurbeleid een nieuwe huurprijs voor die woning berekend. De punten zijn daarbij belangrijk. Maar steeds vaker stelt Triada een huur juist naar beneden bij. Dat komt omdat wij passend moeten toewijzen. En als de huur boven een bepaald bedrag uitkomt, kunnen we die woning niet meer toewijzen aan de doelgroep. We stellen dan een lagere huurprijs vast.

 3. Vanwege het passend toewijzen is ons huurbeleid erop gericht de huur betaalbaar te houden. Soms moet een woning daardoor juist goedkoper worden.
  Passend toewijzen gaat over het inkomen van de huurder en de huurprijs die hij met dat inkomen kan betalen. Het gaat dus niet over of de huurder de woning zelf vindt passen bij zijn woonwensen.

 4. Er kunnen verschillen zijn tussen beide woningen. Bijvoorbeeld een vaste trap naar de zolder of een ander energielabel. Daardoor is de puntenwaardering van zo’n woning anders.

 5. Iedere huurovereenkomst die wij afsluiten is een individuele afspraak tussen huurder en verhuurder. Deze overeenkomst voldoet aan de wettelijke eisen die op dat moment gelden voor verhuring. Die eisen veranderen af en toe. En ook de afspraken die de gemeenten met ons maken veranderen af en toe. Dat heeft gevolgen voor hoe wij de huurprijs vaststellen.

Ik heb een woning toegewezen gekregen. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

Gefeliciteerd! Wij nemen contact met u op om de opleverdatum af te spreken.
Daarna krijgt u een e-mal met de afgesproken datum, de eerste verhuurnota en de (concept)huurovereenkomst.

De oplevering, het ondertekenen van de huurovereenkomst en de sleuteloverdracht vinden plaats in de woning. Dat geldt ook voor de betaling van de eerste verhuurnota.

Waar onderteken ik de huurovereenkomst van mijn nieuwe woning?

Algemeen

De huurovereenkomst ondertekent u in de woning, bij de oplevering. U betaalt dan ook de eerste verhuurnota en u krijgt de sleutels uitgereikt. 

Hoe betaal ik mijn eerste huur?

Algemeen

Het bedrag van uw eerste verhuurnota pint u in uw nieuwe woning, tijdens de oplevering. U ondertekent dan ook de huurovereenkomst en u krijgt de sleutels uitgereikt.  

Moet een huurder zelf in de gehuurde woning wonen?

Algemeen

Ja, de gehuurde woning moet het hoofdverblijf van de huurder zijn. 

De nieuwe bewoner van mijn huurwoning betaalt minder huur dan ik betaalde. Hoe kan dat?

Algemeen

Als de huur van een woning wordt opgezegd, dan bepalen wij altijd een nieuwe huurprijs. In de Woningwet is vastgesteld dat we woningen passend moeten toewijzen. Door de huren van sommige woningen te verlagen, kunnen we ook woningen verhuren aan woningzoekenden met lagere inkomens.

Ik ben meer dan twee maanden niet in mijn woning. Moet ik dat aan u doorgeven?

Algemeen

Als u meer dan twee maanden niet in uw woning bent moet u dat aan ons doorgeven. Wij vragen u om in dat geval een contactpersoon aan ons door te geven. Wanneer er iets is met uw woning, kunnen wij die persoon bellen. Bijvoorbeeld bij brand of een lekkage.

Ik gebruik mijn huurwoning als tweede woning en heb mijn hoofdverblijf ergens anders. Mag dat?

Algemeen

Nee, dat mag niet. De gehuurde woning moet uw hoofdverblijf zijn. Op dit adres moet u ook ingeschreven staan in (de Basisregistratie Personen (BRP) van) de gemeente waar u woont.

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst veranderen. Hoe regel ik dat?

Algemeen

De naam op de huurovereenkomst kan alleen gewijzigd worden nadat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. U kunt dit schriftelijk bij ons aanvragen. Stuur een kopie mee van uw trouwboekje of van het document van het geregistreerd partnerschap. U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging van de aanpassing.

Kan ik een kopie van mijn huurovereenkomst krijgen?

Algemeen

Ja, een kopie van uw huurovereenkomst kunt u bij ons opvragen. Vergeet daarbij niet uw naam en adres te vermelden.

Waar vind ik de algemene voorwaarden die bij mijn huurovereenkomst horen?

Algemeen

Bij het tekenen van de huurovereenkomst ontving u van ons de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan uw rechten en plichten als huurder. U vindt ze ook op deze website.

Mag ik huisdieren houden?

Algemeen

U mag hobbymatig huisdieren hebben. Zorg er wel voor dat de huisdieren uw buren geen overlast bezorgen.

Kan ik een ingevulde verhuurdersverklaring krijgen?

Algemeen

Ja dat kan. Stuur een mail naar welkom@triada.nl met hierin u verzoek. De medewekers van ons KCP zal zo spoedig mogelijk een ingevulde verhuurdersverklaring naar u toe sturen.

Wat houdt een jongerencontract in?

Algemeen

In sommige gevallen bieden wij woningen aan met een jongerencontract.  

Een jongerencontract is een contract met bijzondere voorwaarden:

 • Jongeren tot en met 27 jaar komen hiervoor in aanmerking.
 • Het contract geldt maximaal 5 jaar. De huurder moet na die 5 jaar zelf andere woonruimte zien te vinden.  
 • De huurder behoudt zijn inschrijftijd.

Onder voorwaarden verlagen we de huur naar

€ 442 per maand (huurtoeslag mogelijk)

 • Voor jongeren die bij aanvang huur maximaal 22 jaar oud zijn.
 • eenpersoonhuishoudens: met een inkomen onder

  € 24.075

 • tweepersoonshuishoudens: met een inkomen onder de

  € 32.675