Huurovereenkomst

Als u een woning of andere ruimte van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. Hierin staan onder andere de namen van de huurders, de huurprijs en het moment van huurbetaling. Ook vindt u daar de Algemene Huurvoorwaarden

Veel gevraagd over Huurovereenkomst

De huurprijs van het huis van de buren is lager dan die van mijn woning. Hoe kan dat?

Dat kan te maken hebben met verschillende dingen. Wellicht wonen de buren al heel lang in de woning. Als iemand gaat verhuizen, wordt op grond van het huurbeleid een nieuwe huurprijs voor die woning bepaald. Ook kunnen er verschillen zijn in beide woningen. Bijvoorbeeld een vaste trap naar de zolder of een ander energielabel. Daardoor is de puntenwaardering van zo’n woning anders. Iedere huurovereenkomst die wij afsluiten is een individuele afspraak tussen huurder en verhuurder. De huurprijs is daarin vastgelegd. Het heeft geen zin om te vergelijken met andere huurders. De regels en wetten wijzigen vaak.

De nieuwe bewoner van mijn huurwoning betaalt minder huur dan ik betaalde. Hoe kan dat?

Als de huur van een woning wordt opgezegd, dan bepalen wij altijd een nieuwe huurprijs. In de Woningwet is vastgesteld dat we woningen 'passend' moeten toewijzen. Door de huren van sommige woningen te verlagen, kunnen we ook woningen verhuren aan woningzoekenden met lagere inkomens.

Eén van ons wil vertrekken uit de woning. Hoe regel ik een gedeeltelijke huuropzegging?

Neem hiervoor contact met ons op. Wij sturen u dan een formulier toe waarmee u de huur gedeeltelijk kunt opzeggen. 

Ik ben meer dan twee maanden niet in mijn woning. Moet ik dat aan u doorgeven?

Als u meer dan twee maanden niet in uw woning bent moet u dat aan ons doorgeven. Wij vragen u om in dat geval een contactpersoon aan ons door te geven. Wanneer er iets is met uw woning, kunnen wij die persoon bellen. Bijvoorbeeld bij brand of een lekkage.

Ik gebruik mijn huurwoning als tweede woning en heb mijn hoofdverblijf ergens anders. Mag dat?

Nee, dat mag niet. De gehuurde woning moet uw hoofdverblijf zijn. Op dit adres moet u ook ingeschreven staan in (de Basisregistratie Personen (BRP) van) de gemeente waar u woont.

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst veranderen. Hoe regel ik dat?

De naam op de huurovereenkomst kan alleen gewijzigd worden nadat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. U kunt dit schriftelijk bij ons aanvragen. Stuur een kopie mee van uw trouwboekje of van het document van het geregistreerd partnerschap. U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging van de aanpassing.

Kan ik een kopie van mijn huurovereenkomst krijgen?

Ja, een kopie van uw huurovereenkomst kunt u bij ons opvragen. Vergeet daarbij niet uw naam en adres te vermelden.

Mag ik huisdieren houden?

U mag hobbymatig huisdieren hebben. Zorg er wel voor dat de huisdieren uw buren geen overlast bezorgen.

Moet een huurder zelf in de gehuurde woning wonen?

Ja, de gehuurde woning moet het hoofdverblijf van de huurder zijn. 

Waar vind ik de algemene voorwaarden die bij mijn huurovereenkomst horen?

Bij het tekenen van de huurovereenkomst ontving u van ons de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan uw rechten en plichten als huurder. U vindt ze ook op deze website.