Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

De overheid heeft hier in een korte video uitgelegd waar corporaties rekening mee moeten houden bij de jaarlijkse huurverhoging. Het heet de huursombenadering.

Daarnaast zijn er nog meer zaken waar wij rekening mee houden. Uw huur zal en mag nooit boven de maximale huur uitkomen.  

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Algemeen

Ieder jaar vóór 1 mei krijgt u van ons bericht over de huurverhoging. 

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Algemeen

Ieder jaar per 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid.

Hoeveel huurverhoging mag Triada eigenlijk rekenen?

Algemeen

Woningcorporaties mogen in 2024 maximaal 5,8% huurverhoging rekenen. Triada kiest ervoor om op basis van het energielabel de huur te verhogen. Huurders met een hoog energielabel krijgen meer een huurverhoging dan huurders met een lager energielabel. U kunt meer informatie vinden op de website van de belastingdienst.

Waarom is de huurverhoging dit jaar meer dan voorgaande jaren?

Algemeen

De huurverhoging gaat samen met de stijging of daling van het inkomen en de uitkeringen. Dit jaar is er een inflatiecorrectie geweest. Dit houdt in dat het inkomen en de uitkeringen om hoog zijn gegaan. De huurverhoging is op basis hiervan berekend.

Ik vind huurverhoging niet terecht, want ik ben ontevreden over het onderhoud.

Algemeen

Onderhoud is geen reden voor bezwaar

Een verzoek tot onderhoud kunt u doen via het reparatieverzoek op deze website. U kunt ons ook bellen. Wij lossen het graag voor u op. Komen we er samen niet uit en vindt u dat uw woning ernstige onderhoudsgebreken heeft? Dan kunt u bij de Huurcommissie een procedure starten. Dit staat los van de bezwaarprocedure tegen de huurverhoging. U kunt dit het hele jaar door doen.

Ik wil bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Bezwaar maken kan met een geldige reden

Bent u het niet eens met uw huurverhoging? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als u een geldige reden hebt. Bijvoorbeeld:

  • De huurverhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan.
  • Het huurvoorstel is onvolledig of niet juist.
  • De kale huur van uw woning wordt hoger dan de wettelijke maximale huurprijs. 

De bezwaarprocedure geldt niet voor geliberaliseerde huurwoningen.

Schriftelijk bezwaar voor 1 juli 

Eventueel kunt u hiervoor de modelbrief ‘Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging’ van de Huurcommissie gebruiken. Deze is te vinden op www.huurcommissie.nl en ook verkrijgbaar op ons kantoor. Als wij uw bezwaar hebben ontvangen, krijgt u van ons binnen zes weken een reactie. We kijken dan of we samen tot overeenstemming kunnen komen. Lukt dit niet, dan sturen wij uw bezwaar door aan de Huurcommissie. Die doet dan een uitspraak.

Wat is mijn energielabel?

Algemeen

U kunt dit zelf eenvoudig opzoeken op www.energielabel.nl. Wij kunnen u ook vertellen welk energielabel uw woning heeft. Bel of mail ons. Zet in een email wel uw adres! 

Wat is de peildatum voor de energielabel waarop de huurverhoging wordt gebaseerd?

Algemeen

Wij gebruiken 1 januari 2024 als pijldatum voor de energielabel. 

Waarom hebben gelijke woningen soms verschillende labels?

Algemeen

In de periode 2012-2014, de periode 2015-2020 en de periode vanaf 2021 waren er steeds nieuwe labelmethoden. Zeker de laatste methode heeft veel veranderingen gegeven. De labeling is wel steeds exacter en beter geworden. Maar als labels op een andere methode zijn gebaseerd, kunnen buren in gelijke woningen een verschillend label hebben.

Ook kleine verschillen, soms onzichtbaar, kunnen tot een verschil in label leiden. Bijvoorbeeld wel/geen mechanische ventilatie. Of met een mechanische ventilatie met gewoon een schakelaar of met een CO2-sensor, vraaggestuurd. Dubbel glas en HR++ glas lijken veel op elkaar, maar hier zit wel verschil in. Er is ook verschil tussen een hoekwoning en een tussenwoning. Een hoekwoning heeft een grote zijgevel meer. Hierdoor verliest de woning meer energie.

Triada heeft de vaststelling van labels uitbesteed. We werken aan een grondige herlabeling op basis van de nieuwste methode.

Ik woon in een vrije sectorwoning van Triada en wil bezwaar maken tegen huurverhoging

Algemeen

Wie in een geliberaliseerde woning woont, kan niet volgens de gewone procedure bezwaar maken tegen de huurverhoging. Ontstaat er een geschil over de hoogte van de huur van een geliberaliseerde woning? Dan kunt u bij ons schriftelijk bezwaar maken. Wij proberen dan samen tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan komt de rechter eraan te pas.

Door huurverhoging komt mijn huurprijs boven de huurtoeslaggrens uit. Heb ik dan nog wel recht op huurtoeslag?

Algemeen

Krijgt u vóór een huurverhoging huurtoeslag? Dan blijft de toeslag na een huurverhoging gewoon doorlopen. 

Ik maak mij zorgen over het betalen van mijn huur of rekening, wat kan ik doen?

Algemeen

Wat vervelend dat u zich zorgen maakt. Bel ons, dan denken wij graag met u mee! Wij zijn bereikbaar op 0578 - 67 66 66.

Wist u dat er veel instanties zijn die bewoners helpen met allerlei geldzorgen? Via deze link kunt u in contact komen met de juiste instantie.

Welke rol heeft de Huurdersraad bij de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

De Huurdersraad heeft het belang van de huurder hoog in het vaandel staan. Zij hebben kritisch met ons mee gedacht en een positieve bijdrage geleverd bij het vaststellen van de huurverhoging. Zij hebben er onder andere voor gezorgd dat woningen met een lager energielabel ook een lagere huurverhoging krijgen.

Moet ik mijn nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst?

Algemeen

Ja, u moet zelf uw nieuwe huurprijs doorgeven aan de belastingdienst. Dit kunt u doen via www.toeslagen.nl