Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

De overheid heeft hier in een korte video uitgelegd waar corporaties rekening mee moeten houden bij de jaarlijkse huurverhoging. Het heet de huursombenadering.

Daarnaast zijn er nog meer zaken waar wij rekening mee houden. Uw huur zal en mag nooit boven de maximale huur uikomen.  

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Door huurverhoging komt mijn huurprijs boven de huurtoeslaggrens uit. Kunnen jullie mijn huur verlagen?

Krijgt u vóór een huurverhoging huurtoeslag? Dan blijft de toeslag na een huurverhoging gewoon doorlopen. 

Hoe berekent Triada wat mijn huurverhoging in 2019 is?

Wilt u zien hoe de huurverhoging is berekend? Daarvoor kunt u zelf een som doen. Op de achterkant van onze brief aan u over uw huurverhoging staan: 

  1. het puntenaantal van uw woning
  2. en uw kale huur per 30 juni 2019

Uw maximale huur kunt u opzoeken in de tabel huurverhoging 2019. Achter het aantal punten voor uw woning staat de maximale huur.

Doe nu de som:

Kale huur gedeeld door maximale huur keer 100 is het percentage van de maximale huur dat u betaalt.

Hoeveel huurverhoging gaat u dus betalen?

  1. Is de uitkomst van uw som hoger dan of gelijk aan 70%? > Dan krijgt u 1,2% huurverhoging.
  2. Is de uitkomst van uw som lager dan 70% van de maximale huur? > Dan krijgt u 1,9% huurverhoging.

Hoeveel huurverhoging mag Triada eigenlijk rekenen?

De huurverhoging 2019 bij Triada is lager dan wat maximaal mogelijk is.

De overheid bepaalt hoe hoog de jaarlijkse huurverhoging maximaal mag zijn. Voor 2019 geldt het volgende:

  • De huur van alle sociale huurwoningen mag met 2,6% stijgen. Maar Triada rekent hiervoor 1,2% of 1,9% huurverhoging
  • De huur van de lagere inkomens (tot en met € 42.436 per jaar) mag maximaal 4,1% stijgen.
  • De huur van de hogere inkomens (boven € 42.436 per jaar) mag maximaal 5,6% stijgen. 

Hoeveel is de huurverhoging in 2019?

  • Is uw huur hoger dan of gelijk aan 70% van de maximale huur? Dan krijgt u 1,2% huurverhoging.
  • Is uw huur lager dan 70% van de maximale huur? Dan krijgt u 1,9% huurverhoging.
  • Huurt u een geliberaliseerde huurwoning (vrije sector huurwoning)? Dan is uw huurverghoging 2,5%. 

U hebt van Triada half april 2019 een brief gekregen met uw persoonlijke huurverhogingsvoorstel. 

Ik vind huurverhoging niet terecht, want ik ben ontevreden over het onderhoud.

Onderhoud is geen reden voor bezwaar

Een verzoek tot onderhoud kunt u doen via het reparatieverzoek op deze website. U kunt ons ook bellen. Wij lossen het graag voor u op. Komen we er samen niet uit en vindt u dat uw woning ernstige onderhoudsgebreken heeft? Dan kunt u bij de Huurcommissie een procedure starten. Dit staat los van de bezwaarprocedure tegen de huurverhoging. U kunt dit het hele jaar door doen.

Ik wil bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Hoe doe ik dat?

Bezwaar maken kan met een geldige reden

Bent u het niet eens met uw huurverhoging? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als u een geldige reden hebt. Bijvoorbeeld:

De bezwaarprocedure geldt niet voor geliberaliseerde huurwoningen.

Schriftelijk bezwaar voor 1 juli 

Eventueel kunt u hiervoor de modelbrief ‘Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging’ van de Huurcommissie gebruiken. Deze is te vinden op www.huurcommissie.nl en ook verkrijgbaar op ons kantoor. Als wij uw bezwaar hebben ontvangen, krijgt u van ons een reactie. We kijken dan of we samen tot overeenstemming kunnen komen. Lukt dit niet, dan sturen wij uw bezwaar door aan de Huurcommissie. Die doet dan een uitspraak.

Ik woon in een vrije sectorwoning van Triada en wil bezwaar maken tegen huurverhoging

Wie in een geliberaliseerde woning woont, kan niet volgens de gewone procedure bezwaar maken tegen de huurverhoging. Ontstaat er een geschil over de hoogte van de huur van een geliberaliseerde woning? Dan kunt u bij ons schriftelijk bezwaar maken. Wij proberen dan samen tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan komt de rechter eraan te pas.

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Ieder jaar vóór 1 mei krijgt u van ons bericht over de huurverhoging. 

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Ieder jaar per 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid.