Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

De overheid heeft hier in een korte video uitgelegd waar corporaties rekening mee moeten houden bij de jaarlijkse huurverhoging. Het heet de huursombenadering.

Daarnaast zijn er nog meer zaken waar wij rekening mee houden. Uw huur zal en mag nooit boven de maximale huur uitkomen.  

Met deze tabel kunt u ook zelf uw huurverhogingspercentage uitrekenen. Dat hoeft natuurlijk niet. Wij hebben die met zorg voor u uitgerekend. 

En hier kunt de toelichting op de huurverhoging teruglezen.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Algemeen

Ieder jaar vóór 1 mei krijgt u van ons bericht over de huurverhoging. 

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Algemeen

Ieder jaar per 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid.

Ik wil bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Bezwaar maken kan met een geldige reden

Bent u het niet eens met uw huurverhoging? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als u een geldige reden hebt. Bijvoorbeeld:

  • De huurverhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan.
  • Het huurvoorstel is onvolledig of niet juist.
  • De kale huur van uw woning wordt hoger dan de wettelijke maximale huurprijs. 

De bezwaarprocedure geldt niet voor geliberaliseerde huurwoningen.

Schriftelijk bezwaar voor 1 juli 

Eventueel kunt u hiervoor de modelbrief ‘Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging’ van de Huurcommissie gebruiken. Deze is te vinden op www.huurcommissie.nl en ook verkrijgbaar op ons kantoor. Als wij uw bezwaar hebben ontvangen, krijgt u van ons een reactie. We kijken dan of we samen tot overeenstemming kunnen komen. Lukt dit niet, dan sturen wij uw bezwaar door aan de Huurcommissie. Die doet dan een uitspraak.

Ik vind huurverhoging niet terecht, want ik ben ontevreden over het onderhoud.

Algemeen

Onderhoud is geen reden voor bezwaar

Een verzoek tot onderhoud kunt u doen via het reparatieverzoek op deze website. U kunt ons ook bellen. Wij lossen het graag voor u op. Komen we er samen niet uit en vindt u dat uw woning ernstige onderhoudsgebreken heeft? Dan kunt u bij de Huurcommissie een procedure starten. Dit staat los van de bezwaarprocedure tegen de huurverhoging. U kunt dit het hele jaar door doen.

Ik woon in een vrije sectorwoning van Triada en wil bezwaar maken tegen huurverhoging

Algemeen

Wie in een geliberaliseerde woning woont, kan niet volgens de gewone procedure bezwaar maken tegen de huurverhoging. Ontstaat er een geschil over de hoogte van de huur van een geliberaliseerde woning? Dan kunt u bij ons schriftelijk bezwaar maken. Wij proberen dan samen tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan komt de rechter eraan te pas.

Door huurverhoging komt mijn huurprijs boven de huurtoeslaggrens uit. Kunnen jullie mijn huur verlagen?

Algemeen

Krijgt u vóór een huurverhoging huurtoeslag? Dan blijft de toeslag na een huurverhoging gewoon doorlopen.