Huur betalen

Als u een woning van ons huurt, betaalt u maandelijks de huur. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst stemt u ermee in dat u de huur op tijd betaalt.

Veel gevraagd over Huur betalen

Hoe geef ik mijn nieuwe bankrekeningnummer aan jullie door?

Algemeen

Wordt uw huur automatisch geïncasseerd? Vul dan het sepaformulier in en stuur het naar ons op. Dat kan via e-mail naar welkom@triada.nl of per post naar Postbus 56, 8180 AB Heerde. Hebt u via uw bank een periodieke overboeking lopen? Dan kunt u uw nieuwe rekeningnummer doorgeven via e-mail welkom@triada.nl. Vermeld: naam, adres en woonplaats en oud en nieuw IBAN-rekeningnummer.

Welk rekeningnummer van mij is bij jullie bekend?

Algemeen

U kunt dit zien door in te loggen op uw account op onze website.

Het lukt mij steeds niet om de huur op tijd te betalen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neem gerust contact met ons op. We spreken dan een regeling met u af, waardoor u de huur weer op tijd kunt betalen.

Moet ik de stookkosten op dezelfde rekening overmaken als mijn huur?

Algemeen

Nee, de stookkosten moet u betalen op een ander bankrekeningnummer, namelijk NL08 ABNA 0254 3139 49.

Ik heb de huur opgezegd. Hoeveel moet ik nog betalen ?

Algemeen

U moet huur betalen tot en met de dag dat u de sleutels inlevert. Betaalt u de huur door middel van automatische betaling en verhuist u halverwege de maand? Dan wordt de huur voor de hele maand nog afgeschreven. Na inlevering van de sleutels maken wij de eindafrekening op. Als u teveel huur hebt betaald, dan storten wij dit bedrag terug. 

Mijn huur kon meerdere keren achter elkaar niet van mijn rekening worden afgeschreven. Wat nu?

Algemeen

In zo'n geval zetten wij de automatische betaling stop. U krijgt hiervan bericht en moet elke maand zelf de huur naar ons overmaken.

Ik heb een ander bankrekeningnummer. Hoe moet ik dat aan jullie doorgeven?

Algemeen

Dat kan via deze website bij Automatische betaling. Houd er wel rekening mee dat de verwerking een paar dagen kan duren. Wij kunnen u ook een machtiginsformulier toesturen. 

Hoe vraag ik een huurspecificatie aan?

Algemeen

U kunt deze informatie bij ons opvragen. Wij sturen u de specificatie dan per post of per e-mail toe.

Ik heb te veel huur betaald. Kan ik dit terugkrijgen?

Algemeen

Ja, wij kunnen het te veel betaalde bedrag terugstorten. Neem hiervoor contact met ons op, dan maken we het voor u in orde.

Ik ontvang mijn uitkering/salaris na de 1e van de maand. Mag ik de huur betalen nadat ik mijn salaris heb gekregen?

Algemeen

De huur moet voor de 1e van de maand betaald zijn. Lukt dat niet? Bel dan met ons, om te kijken naar een oplossing.

Kan ik de huur contant betalen?

Algemeen

Nee, contant betalen is niet mogelijk. U kunt betalen:

 1. via automatische betaling (u machtigt ons dan tot automatische betaling),
 2. via overschrijving per bank
 3. of door te pinnen op ons kantoor.

Kan ik de huur bij Triada op kantoor betalen?

Algemeen

U kunt bij ons op kantoor de huur pinnen. Contant betalen is niet mogelijk.

Mag ik een paar maanden huur vooruitbetalen?

Algemeen

Ja, dat kan. Wilt u bij de overboeking de maanden vermelden waarvoor u huur betaalt?

Mijn huurbetaling is niet goed gegaan. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als er te weinig geld op uw rekening staat, wordt de huur niet naar ons overgemaakt. U krijgt dan een herinnering van ons. U kunt zelf de huur overmaken op ons bankrekeningnummer NL91 ABNA 0418 2830 01. Vermeld daarbij uw postcode en huisnummer. U kunt het bedrag ook pinnen bij ons op kantoor. Contant betalen is niet mogelijk.

Op welke manieren kan ik de huur betalen?

Algemeen

Het makkelijkste is om de huur te betalen via automatische betaling. Maar u kunt het huurbedrag ook zelf overmaken. Via internetbankieren kunt u bijvoorbeeld een maandelijkse opdracht instellen of de huur handmatig overmaken. Ons bankrekeningnummer is NL91 ABNA 0418 2830 01. Vermeld bij betaling uw postcode en huisnummer. Let op, stelt u zelf een maandelijkse betaalopdracht in? Vergeet dan niet om het bedrag aan te passen als uw huurprijs wijzigt.

Wanneer moet ik mijn huur betalen?

Algemeen

Uw huurbetaling moet vóór de 1e van de maand bij ons binnen zijn.

Wat betekent kale huur?

Algemeen

De kale huur is de huurprijs zonder bijkomende servicekosten en voorschotbedragen voor energie.

Wat is het bankrekeningnummer (IBAN) van Triada voor het betalen van de huur?

Algemeen

U kunt de huur aan ons overmaken op rekeningnummer NL91 ABNA 0418 2830 01.

Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer van de automatische huurbetaling?

Algemeen

Dat kan via de website. Hiermee kunt u een machtiging ook stopzetten. Houd er wel rekening mee dat de verwerking een paar dagen kan duren. Wij kunnen u ook een machtiginsformulier toesturen.

Ik kan mijn huur moeilijk betalen, kan ik een ander huis krijgen?

Algemeen

U kunt zich via onze website inschrijven als woningzoekende en reageren op ons aanbod.

Heb ik recht op de eenmalige huurverlaging in 2023?

Algemeen

Misschien heeft u recht op een huurverlaging. Dit geldt voor huurders met een inkomen lager dan 120% van het minimumloon. De (kale) huur moet hoger zijn dan €575,03. Als dit het geval is, gaat u €575,03 betalen. 

De meeste huurders die in aanmerking komen voor huurverlaging, hebben bericht gehad van ons. We hebben dit getoetst op basis van inkomensindicaties van de belastingdienst. Hierbij heeft de belastingdienst gekeken naar de inkomensgegevens uit 2021. Natuurlijk kan er iets in uw huishoud- of inkomenssituatie wijzigen en komt u misschien ook voor een huurverlaging in aanmerking. Mocht dit het geval zijn, lees dan even verder.

Voorwaarden huurverlaging

 • U moet huurder zijn van de woning op 1 maart 2023;
 • De (kale) huur van uw woning moet hoger zijn dan €575,03 (dit hoeft niet op 1 maart zo te zijn, maar mag ook na 1 juli!);
 • Uw huishoudinkomen is lager dan 120% van het minimuminkomen;

  Als u aan alle drie voorwaarden voldoet, wordt de huur verlaagd tot
  € 575,03.

Grens huishoudinkomen (120%)

Type huishouden                                     Inkomensgrens
Eenpersoonshuishouden                     t/m €23.250
Eenpersoonsouderenhuishouden       t/m €24.600
Meerpersoonshuishouden                   t/m €30.270
Meerpersoonsouderenhuishouden     t/m €32.730

 • Het huishoudinkomen is het gezamenlijke (belastbare) inkomen van alle inwoners van de woning.
 • Het inkomen van inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar telt niet mee!

Wijziging huishoud- of inkomenssituatie

De belastingdienst ging uit van het inkomen uit 2021. Dit was het laatst bekende inkomen bij de belastingdienst. Natuurlijk kan het zijn dat u (of een van uw inwonenden) na 2021 een terugval in inkomen heeft gehad. Op basis van het huidige inkomen, kunt u misschien wél in aanmerking komen voor huurverlaging.

Ook kunt u door een wijziging van de huishoudsituatie (bijvoorbeeld overlijden/scheiding) in de loop van dit jaar misschien in aanmerking komen voor huurverlaging. 

In dit soort situaties, kunt u alsnog een individueel verzoek voor huurverlaging doen.

Individueel verzoek voor huurverlaging

Beoordeling hiervan vindt plaats op basis van de drie voorwaarden (zie hierboven) die altijd gelden. 

Een verzoek moet schriftelijk (brief/email) gedaan worden. Hierbij moet het volgende worden meegestuurd:

 • Een ondertekende verklaring over uw huishoudsituatie met informatie over:
  • totaal aantal personen  
  • aantal inwonende kinderen
  • leeftijden van de kinderen
 • Bewijzen van het inkomen over de afgelopen zes maanden (salarisstroken, uitkeringsspecificaties, verklaring van boekhouden in geval van zzp’ers). Dit geldt voor alle bewoners, behalve inwonende kinderen jonger dan 27 jaar.

De huurverlaging gaat in nadat een volle maand is verstreken na de aanvraag. Bijvoorbeeld: als het verzoek wordt gedaan op 20 augustus, dan gaat de huurverlaging in per 1 oktober. Het geldt dus niet met terugwerkende kracht!