Eenmalige huurverlaging 2021

Door de Wet Eenmalige Huurverlaging die vanaf 1 januari 2021 geldt, kan het zijn dat huurders met een laag inkomen in aanmerking komen voor huurverlaging.

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging 2021

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging 2021?

Algemeen

Huurverlaging is alleen mogelijk als u een huurprijs betaalt boven € 633,25. Daarbij is het afhankelijjk van uw gezinssamenstelling en uw gezamenlijke inkomen. Ook komt u alleen in aanmerking als u in een sociale huurwoning woont. Huurverlaging geldt niet voor geliberaliseerde woningen.

Alle huurders met een kale huur boven € 633,25 weten al of hun huurprijs verlaagd wordt of niet. Wij hebben deze mensen per brief geïnformeerd. Hebt u geen brief van ons gehad? Dan is uw huurprijs dus lager dan € 633,25 en wordt uw huur in 2021 niet verlaagd.

In de tabel staan de precieze voorwaarden voor huurverlaging.

Hoe moet ik de eenmalige huurverlaging 2021 aanvragen?

Algemeen

U hoeft eerst niet zelf in actie te komen.

De Wet eenmalige huurverlaging 2021 geldt alleen voor huurders die een kale huurprijs betalen boven € 633,25. Alle huurders uit deze groep weten al of hun huurprijs verlaagd wordt of niet. Wij hebben deze mensen per brief geïnformeerd. Hebt u geen brief van ons gehad? Dan is uw huurprijs dus lager dan € 633,25 en wordt uw huur in 2021 niet verlaagd.

Bij de Belastingdienst hebben wij gegevens opgevraagd om te kunnen bepalen wie recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst heeft inkomensgegevens gebruikt over 2019. Uw inkomen kan hierna gedaald zijn, waardoor u misschien tóch recht op huurverlaging hebt. In dat geval kunt u alsnog een verzoek voor huurverlaging bij ons doen.

Hoe kan ik een verzoek voor eenmalige huurverlaging 2021 doen?

Algemeen

Kijk eerst in de tabel of u voor huurverlaging in aanmerking komt. Als uw kale huur bijvoorbeeld lager is dan € 633,25, krijgt u geen huurverlaging.

Een verzoek tot huurverlaging kunt u schriftelijk bij ons doen. Dit kan per post of per e-mail. Geef duidelijk aan dat het om een verzoek voor eenmalige huurverlaging 2021 gaat. Lever de volgende gegevens daarbij aan:

·         Een door u ondertekende verklaring van de actuele samenstelling van uw huishouden. Geef hierbij aan de namen en geboortedata van alle personen die op uw adres staan ingeschreven. Geef ook de relatie aan van deze personen tot uzelf (bijvoorbeeld partner, kind).
·         De inkomensgegevens van u en uw huisgenoten over de zes maanden direct voorafgaand aan het verzoek tot huurverlaging (salarisstroken, uitkeringsspecificaties of verklaring boekhouder). Voorbeeld: u doet een verzoek in mei 2021, dan levert u inkomensgegevens aan van november 2020 tot en met april 2021. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee voor de inkomensberekening.  Wij gaan altijd uit van het belastbare inkomen en niet van het netto inkomen. 

Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, beoordelen wij het. U krijgt dan binnen drie weken antwoord van ons.

Wanneer gaat de eenmalige huurverlaging 2021 in?

Algemeen

Als u huurverlaging krijgt op basis van de gegevens van de Belastingdienst, wordt uw huur verlaagd per 1 april 2021. Als u zelf een verzoek bij ons doet, dan gaat de huurverlaging binnen twee maanden daarna in. 

Hoeveel wordt de huur verlaagd bij een eenmalige huurverlaging 2021?

Algemeen

Krijgt u huurverlaging, dan wordt de huur verlaagd naar € 633,25 of € 678,66. Deze grens is afhankelijk van de grootte van uw huishouden. Huurverlaging geldt voor de kale huur, niet voor de servicekosten.

Heeft de eenmalige huurverlaging 2021 invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

De huurtoeslag hangt onder andere af van de hoogte van de huur. Als de huur wordt verlaagd, kan het dus zijn dat u minder huurtoeslag krijgt. Maar in totaal gaat u er dan financieel wel op vooruit.   

Tot wanneer kan ik de eenmalige huurverlaging 2021 aanvragen?

Algemeen

U kunt dit doen tot en met 31 december 2021. Bedenk wel dat een huurverlaging niet met terugwerkende kracht wordt gegeven. Een huurverlaging gaat in binnen twee maanden nadat u de aanvraag doet.

Geldt de eenmalige huurverlaging 2021 voor een bepaalde tijd?

Algemeen

Gaat uw huur omlaag door de eenmalige huurverlaging in 2021, dan blijft deze verlaagde huurprijs gelden. Wel kan het zo zijn dat die huurprijs jaarlijks wordt verhoogd door de jaarlijkse huurverhoging. Dit zal niet eerder zijn dan in 2022.