Automatische incasso

U kunt de huur op verschillende manieren aan ons betalen. Een daarvan is via een automatische incasso. Dit is het gemakkelijkste. U regelt dit met een machtiging. Hierna schrijven wij de huur iedere maand automatisch en op tijd van uw rekening af.

Veel gevraagd over Automatische incasso

Hoe beƫindig ik mijn automatische incasso?

U kunt daarvoor het sepaformulier gebruiken. Stuur deze ingevuld en ondertekend naar ons op. U kunt ons ook per e-mail vragen om de automatische incasso stop te zetten. Stuur uw verzoek naar kcp@triada.nl. Is uw aanvraag op de 18e van de maand bij ons binnen? Dan stopt de automatische afschrijving al volgende maand. Ontvangen wij uw aanvraag na de 18e van de maand? Dan schrijven wij de huur nog één keer automatisch af.

Hoe machtig ik jullie voor een automatisch incasso voor het betalen van de huur?

U kunt het machtigingsformulier printen, invullen (volledig IBAN nummer) en ondertekenen. Stuur dit per post aan ons terug. Mailen is niet mogelijk omdat uw handtekening dan niet rechtsgeldig is.

Wij kunnen u het machtigingsformulier ook toesturen. U kunt ons hiervoor bellen of mailen.

Ik heb net Triada gemachtigd voor de afschrijving van huur. Vanaf wanneer schrijven jullie de huur automatisch af?

Als uw machtiging voor de 18e van de maand bij ons binnen is, dan wordt de huur van de eerstvolgende maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Ontvangen wij uw machtiging na de 18e? Dan start de automatische incasso een maand later.

Kan ik de machtiging voor automatische betaling van mijn huur stopzetten?

Ja, dat kan. U kunt daarvoor de machtigingskaart (hieronder) printen. Hiermee kunt u een machtiging ook stopzetten. Vul uw gegevens in en stuur de kaart naar ons op. Na ontvangst zetten wij de automatische betaling stop. Houd er wel rekening mee dat de verwerking van uw kaart een paar dagen kan duren. 

Wanneer schrijven jullie de huur automatisch af?

De huur schrijven wij af op de 1e dag van de betreffende maand of op de 26e van de voorafgaande maand. Deze keuze maakt u zelf op de machtigingskaart. De precieze datum kan anders zijn, omdat wij in het weekend en op feestdagen geen huur afschrijven.