Ik heb toestemming voor inwoning van jullie. Kan ik huurder worden als de hoofbewoner vertrekt of overlijdt?

Nee, u heeft als inwonende geen recht om in de woning te blijven. Wanneer aan u in het verleden schriftelijk het medehuurderschap is toegekend is het wel mogelijk om in de woning te blijven wonen.