Woonprotesten over woningnood

Triada onderschrijft de protesten tegen de problemen op de woningmarkt die onder andere op 12 september plaatsvinden.

Ook wij vinden het heel pijnlijk om te zien dat mensen lang op een woning moeten wachten. Wonen is een basisrecht voor iedereen. Toch zijn er nu veel te weinig woningen en dat moet dringend opgelost worden. We willen weer kunnen doen waarvoor we er zijn, namelijk zorgen voor voldoende en betaalbare huurwoningen. Ook de gemeenten met wie wij samenwerken ervaren deze problemen.

Wij kunnen nu zelfs mensen die urgent een woning nodig hebben niet (snel) huisvesten. En alleen maar nieuwe woningen bouwen biedt niet voldoende oplossing. Het is ook belangrijk dat we meer met de menselijke maat mogen kijken naar woningtoewijzingen. We moeten dan tegelijk kijken naar de regels over doorstroming, inkomenseisen, urgentie, (mantel)zorg, doelgroepen, … te veel om op te noemen.

Woningcorporaties maken zich samen sterk tegen het falende kabinetsbeleid op het thema wonen. Wij vragen bijvoorbeeld al jaren om afschaffing van de verhuurderheffing. De 1,7 miljard die jaarlijks afgeroomd wordt van huurders is een van de oorzaken van de huidige woningtekorten. Maar de rijksoverheid kan nog veel meer doen om ons in staat te stellen het woningtekort beter te bestrijden. Aedes heeft daarom het initiatief genomen voor de Actieagenda Wonen, en voor een plan voor herstel van de woningmarkt. Daarin zijn nog 33 andere partijen vertegenwoordigd. Brede maatschappelijke steun dus voor een plan waarmee het volgende kabinet direct aan de slag moet.

We hopen van harte dat de woonprotesten de politiek in Den Haag nu definitief wakker schudden.