Verhuiscoach begeleidt woningzoekenden bij het zoeken naar een geschikte woning

Gemeenten, provincie Gelderland en Triada tekenen samenwerkingsovereenkomst over de inzet van de verhuiscoach

Vandaag, op 19 april ondertekenden mevrouw Van Loon (directeur-bestuurder bij Triada), wethouder Kerkmans (gemeente Epe), wethouder Nienhuis (gemeente Heerde), wethouder Castelein (gemeente Hattem) en gedeputeerde heer Kerris een samenwerkingsovereenkomst over de inzet van de verhuiscoach: een coach die mensen helpt een beter passend huis te vinden.

De woningnood is hoog. Om doorstroming op gang te brengen en mensen een passende huurwoning te bieden, is er in de gemeenten Epe, Heerde en Hattem een verhuiscoach actief genaamd Esthel Snippe. “Ik ben één van de verhuiscoaches van de provincie Gelderland. Ik help 55-plussers die willen verhuizen van hun ruime sociale huurwoning naar een huurwoning die beter past bij hun huidige woonwensen en toekomst. Zo vinden zij een beter passend huis en komen er huurwoningen vrij voor starters en gezinnen." Meer informatie over de verhuiscoach kunt u vinden op www.gelderland.nl/verhuiscoach.

Doorstroming
Het initiatief en de financiële ondersteuning voor de verhuiscoach komt van provincie Gelderland. Om iedereen in Gelderland van een passende woning te voorzien, is goede doorstroming essentieel. Gedeputeerde Peter Kerris: "Met de verhuiscoaches ondersteunen we 55-plussers bij het zoeken naar een passende woning. Bijvoorbeeld dichterbij winkels en naar een iets kleinere woning, omdat de kinderen het huis uit zijn. De woning die ze achterlaten komt dan weer vrij voor starters en gezinnen. Hiermee geven we ouderen een woning die past bij hun levensfase en starters en gezinnen een kans op een betaalbare woning.”

Ondersteuning op maat
Verhuiscoach Esthel Snippe vertelt: "Ik geef persoonlijk advies en ondersteuning aan mensen die overwegen te verhuizen. Samen met de huurder bekijken we de wensen, bijvoorbeeld gelijkvloers, en het aanbod van woningen. Ik merk dat er behoefte is om met een verhuiscoach in gesprek te gaan, bijvoorbeeld omdat de levensfase van huurders veranderd: kinderen zijn het huis uit, de tuin wordt teveel. Of ze daadwerkelijk verhuizen bepalen ze uiteraard zelf. Daarnaast kijk ik of ze gebruik kunnen maken van een provinciale verhuisvergoeding van € 2.000 voor onkosten, zoals een verhuizer, verf en nieuwe gordijnen."

De verhuiscoaches en de verhuisvergoeding zijn beschikbaar voor verhuizingen vanuit de sociale huur in Gelderland en geldt in principe voor verhuizing van een grote huurwoning (minimaal 3 slaapkamers) naar een kleinere woning. Deze ondersteuning wordt gefinancierd door provincie Gelderland en gemeenten en krijgt vorm in samenwerking met woningcorporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties.

Actieplan Wonen
De inzet van de verhuiscoach is een van de actiepunten uit het Actieplan Wonen van provincie Gelderland. Met het 'Actieplan Wonen' draagt provincie Gelderland bij aan versnelling van de woningbouw en meer betaalbare en flexibele woningen. Samen met onder andere gemeenten, regio's, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zetten ze hun schouders onder deze complexe opgave.