Tijdelijk minder woningen via de website

Triada wijst de komende maanden meer woningen toe aan mensen met een verblijfsvergunning. Dat geldt vooral voor de gemeente Epe en in mindere mate voor Hattem of Heerde. Woningen die Triada niet toewijst aan vergunninghouders komen gewoon beschikbaar voor verhuur via de website. Maar het websiteaanbod is dus tijdelijk iets minder.

Schrijnende situatie

Het aantal mensen met een verblijfsvergunning dat op een woning wacht, is hard opgelopen. Zij kunnen dus niet verhuizen uit het AZC. Dit leidt tot grote problemen met de opvang van nieuwe vluchtelingen. Het zal niemand ontgaan zijn dat er al wekenlang mensen zijn aan wie geen bed, geen dak, geen sanitair, soms zelfs geen eten en drinken kan worden aangeboden op de eerste opvanglocatie in Ter Apel. Vooral kinderen hebben zwaar te lijden onder deze situatie. Ook wij vinden dit een schrijnende en onacceptabele situatie.

Opdracht

De rijksoverheid heeft de gemeenten nu opgedragen met spoed minimale aantallen mensen met een verblijfsvergunning een woning te bezorgen. Op die manier komt er in de AZC’s plek voor de vluchtelingen die nu buiten moeten slapen. De gemeenten kloppen daarvoor aan bij ons, de woningcorporaties. De opdracht die de gemeentes van het rijk krijgen, hangt af van hun inwoneraantal.  

Bijzondere doelgroepen

Woningcorporaties zorgen dat mensen uit bijzondere doelgroepen ook een woning krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die (woon)zorg nodig hebben, kwetsbare jongeren of juist ouderen en vergunninghouders. Wij zijn er voor iedereen die anders niet aan een betaalbare en goede huurwoning kan komen.

Sneller meer woningen

De ellendige toestanden waarin kwetsbare mensen en gezinnen nu terechtkomen, raakt veel mensen diep. We vertrouwen daarom op uw begrip, en vragen u om iets meer geduld. Triada werkt er op allerlei manieren aan om sneller dan ooit tevoren meer woningen te kunnen aanbieden. Een van die manieren is het bouwen van flexwoningen. Flexwoningen zijn tijdelijke woningen - 10 tot 15 jaar - voor mensen die dringend een betaalbare woning nodig hebben. Denk aan mensen die scheiden, starters, statushouders of arbeidsmigranten. Niemand zou op straat maar ook niet op de bank bij een ander moeten slapen.