Prestatieovereenkomsten

Prestatieafspraken vanaf 2022

Met de Huurdersraad en de drie gemeenten Hattem, Heerde en Epe heeft Triada nieuwe prestatieovereenkomsten gesloten. Deze vormen de basis voor een goede samenwerking tussen de betrokken partijen rond betaalbaar en goed wonen.

“Er liggen op het gebied van wonen grote uitdagingen. Denk aan zorgen voor voldoende betaalbare woningen. Maar ook aan de energietransitie. Daarom zijn deze afspraken belangrijk voor huurders en woningzoekenden in onze regio,” aldus Johan Brouwer, voorzitter Huurdersraad Triada.

Huurdersraad, gemeenten en Triada hebben de afspraken gemaakt in goed overleg, en met respect voor elkaars standpunten en belangen. Ook de uitkomsten van het woonbehoeftenonderzoek van voorjaar 2021 hebben zij waar mogelijk in de overeenkomsten meegenomen.

Adjunct-directeur Wim Klein Langenhorst van Triada: “Een belangrijk onderdeel zijn afspraken rond de prestaties die de energietransitie van het bestaande woningbezit betreffen. Een langdurige en omvangrijke opdracht voor zowel gemeenten als Triada. We zijn op weg naar CO2-vrije woningen in 2050. Die energietransitie is al begonnen, maar hierin willen alle partijen een versnelling bereiken.” 

De drie partijen hebben ook afspraken gemaakt over nieuwbouw. Met deze afspraken zorgen zij er samen voor dat er snel zo veel mogelijk nieuwe woningen komen. Ook staan die woningen dan op de juiste plek en passen ze bij de woonbehoefte. Triada bouwt woningen met een huur die betaalbaar is voor mensen met een smalle beurs.

Ambtelijk blijven diverse werkgroepen van gemeenten en Triada intensief en goed samenwerken. Denk aan de werkgebieden leefbaarheid en sociaal beheer, duurzaamheid en incasso. Ook deze samenwerking is vastgelegd in de prestatieovereenkomsten.

Lees verder ....