Hoe denkt u over energie en duurzaamheid?

In juni 2022 deden wij een groot onderzoek naar de kijk van huurders op energie en duurzaamheid.
Het onderzoek is afgerond. Wij publiceren de uitkomsten later dit jaar.
+ + + + + +

Triada wil van haar huurders graag weten hoe zij denken over energie en duurzaamheid. Daarom krijgen huurders deze of volgende week* een email of soms een brief met vragen daarover. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau waardoor de antwoorden anoniem blijven.

Doet u ook mee?!
Dat zouden we heel fijn vinden! Onder de inzenders verloten we een aantal duurzame en besparende prijzen. 

Er bestaan grote verschillen tussen hoe mensen tegen energiemaatregelen aankijken
Voor sommigen kunnen die niet snel genoeg gebeuren. Terwijl anderen er weinig interesse in hebben. Wanneer Triada het gesprek over energie en duurzaamheid aangaat met haar huurders, wil zij graag beter begrijpen welke meningen er zijn.

Hoe kunnen we het verschil maken
Gerben Overmars is programmaregisseur duurzaamheid bij Triada: “Bij heel veel huurders komt Triada langs voor energiemaatregelen. Dat zijn vaak ingrijpende projecten. Bewoners moeten soms zelfs tijdelijk verhuizen. Na afloop is de woning energiezuiniger en comfortabeler. Daarvoor vraagt Triada een huurverhoging. Altijd minder dan de verwachte besparing op de energierekening, dat wel. Triada wil weten wat zij kan doen om huurders te helpen bij dit proces. Soms kunnen we door kleine aanpassingen een groot verschil maken. Daarom is het goed als we onze huurders beter kennen. En dan vooral op deze thema’s energie en duurzaamheid.”

Meer dan energie alleen
Gerben Overmars brengt bij Triada de kennis in die met duurzaamheid te maken heeft. Het gaat dan over de energietransitie en over het beperken van de CO2-uitstoot door energiemaatregelen en circulair en natuur-inclusief bouwen. Maar er is ook aandacht voor de problemen rond stikstof. En voor de risico’s van overstromingen of oververhitting als gevolg van klimaatverandering. En daarom voor vraagstukken als waterberging, koeling en behoud van biodiversiteit. Daarom gaan de vragen uit het onderzoek niet alleen over energie, maar ook over bijvoorbeeld wateroverlast en groene tuinen.

Uw privacy
Goed en onafhankelijk onderzoek uitvoeren is een specialisme. Ook wilden wij zorgen dat uw antwoorden anoniem bij ons komen. Daarom heeft Triada opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Enneüs om dit onderzoek te doen.  Enneüs is gecertificeerd voor privacy en heeft geen namen van ons aangeleverd gekregen. Alleen e-mailadressen zonder woonadres of naam, en voor een klein aantal huurders alleen een huisadres zonder naam. U wordt daarom aangesproken met 'Beste huurder'.  In het onderzoek staan wel wat vragen over uw woonsituatie. Die antwoorden worden niet aan ú als persoon gekoppeld (u blijft immmers anoniem) maar wel aan de overige antwoorden. Is duurzaamheid bijvoorbeeld  een belangrijker onderwerp bij jongeren dan bij ouderen? Of andersom? Of maakt dat echt niks uit? 

Deelname aan het onderzoek is vanzelfsprekend vrijwillig. Het onderzoeksbureau vernietigt na afloop van het onderzoek de adressen. 

* eind juni 2022