Grote meevaller voor huurders van Triada - Huurverlaging voor zo'n 1600 huishoudens

Rond de 1600 huurders van woningcorporatie Triada krijgen vanaf 1 juli een huurverlaging. Het gaat om huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. De maximale huur komt voor hen op 575,03 euro uit.

π„π©πž/π‡πšπ­π­πžπ¦/π‡πžπžπ«ππž
De huurverlaging is een gevolg van nationale prestatieafspraken die met corporaties zijn vastgelegd. Het scheelt de woningstichting in Hattem, Heerde en Epe dit jaar 519.000 euro aan inkomsten. Vanaf 2024 is voor Triada het effect van deze korting 1,1 miljoen euro per jaar.

Om deze lagere opbrengsten te dekken, biedt het Rijk anderzijds de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Wie relatief veel verdient en in een relatief goedkope woning zit, mag een hogere huur worden opgelegd. Triada maakt dit jaar echter niet van die mogelijkheid gebruik, zegt directeur-bestuurder Jolanda van Loon.

π†πžπžπ§ 𝐯𝐞𝐫𝐑𝐨𝐠𝐒𝐧𝐠
,,Met de huurdersraad is besproken dat voor 2023 geen inkomensafhankelijke huurverhoging wordt toegepast'', aldus Van Loon. Ze kan niet aangeven hoeveel extra inkomsten Triada daarmee laat liggen. ,,We weten namelijk niet om hoeveel huishoudens het gaat. Deze informatie moet worden opgevraagd bij de Belastingdienst. Dat kan pas als we ook daadwerkelijk besluiten om de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen.''

,,We kiezen er ook dit jaar voor de hoge energielasten te compenseren door de huurverhoging te baseren op het energielabel'', vervolgt Van Loon. ,,Woningen met een slechter energielabel krijgen geen of een beperktere huurverhoging dan woningen met een A-label. In onze woningen met A-label hebben huurders maar beperkte energielasten.''

𝐖𝐨𝐧𝐒𝐧𝐠𝐧𝐨𝐨𝐝
Dat er woningnood op de Veluwe is, wijzen de cijfers van Triada over 2022 uit. Het afgelopen jaar hebben 2146 woningzoekenden minimaal één keer op een woning uit het aanbod van Triada gereageerd. Het gemiddeld aantal reacties op een woning was 80. In totaal bezit Triada zo'n 6500 huurwoningen. Het grootste gedeelte (3600) staat in Epe, gevolgd door Heerde (1700). In Hattem gaat het om meer dan 1200.

Om te helpen de woningnood het hoofd te bieden heeft Triada verschillende bouwprojecten op de rol staan. Afgelopen jaar zijn in Hattem aan de Lippenoordweg/Zandkamp bijvoorbeeld zestig levensloopbestendige woningen opgeleverd, al moesten daarvoor eerst veertig eengezinswoningen worden gesloopt.

,,Wij hopen ook sociale huurwoningen te realiseren binnen de ontwikkeling Woonzorgzone Geldersedijk'', legt Van Loon uit. ,,De wens van de gemeente is om op de Van Heemstralocatie een mix aan sociale huur en zorgappartementen aan te bieden.'' Maar de plannen zijn ook afhankelijk van procedures. ,,Tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan Woonzorgzone vast te stellen, is beroep ingesteld bij de Raad van State.''

π‹πžπ―πžπ§π¬π₯π¨π¨π©π›πžπ¬π­πžπ§ππ’π 
In Heerde staan in het centrum 22 twee- en driekamerappartementen op het programma. In Wapenveld gaat het om 17 twee- en driekamerappartementen aan de Klapperdijk. In Epe verwacht de woonstichting 82 levensloopbestendige appartementen te bouwen. Het gaat dan om locaties aan Klaarbeek/Hoofdstraat, Hoge Weerd en Klimopstraat. In Vaassen is het plan om 23 driekamerappartementen aan de Suikerbrink te realiseren.

,,Het is de bedoeling dat we tot 2030 ruim 1000 woningen bouwen in onze drie gemeentes'', zegt Van Loon. Die investering is mogelijk doordat de door het Rijk opgelegde verhuurderheffing komt te vervallen. Het geld wordt gebruikt om te bouwen, maar er worden ook bestaande woningen verduurzaamd.

𝑱𝒆𝒓𝒐𝒆𝒏 𝑷𝒐𝒍 - 𝑫𝒆 𝑺𝒕𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓, 02-02-2023