GESLOTEN: Vacature Klachtenadviescommissie Noord-Veluwe

Wij zoeken leden voor de Klachtenadviescommissie Noord-Veluwe

De klachtenadviescommissie behandelt klachten van huurders, ex-huurders en woningzoekenden die vinden dat zij niet goed geholpen zijn door een woningcorporatie. De commissie brengt onafhankelijke adviezen uit aan het bestuur van de corporatie. Zij neemt klachten in behandeling die eerst de interne procedure hebben doorlopen. Is het niet gelukt de klacht op die manier op te lossen? Dan plant de klachtenadviescommissie een hoorzitting. Daarin kunnen klager en corporatie hun standpunt toelichten. Daarna  brengt de commissie een advies uit aan de directeur-bestuurder van de corporatie. 

De reactietermijn loopt tot 15 november. 

Lees hier verder