Gemeente Epe en Triada ondertekenen intentieovereenkomst 'Flexwonen'

De gemeente Epe en woonstichting Triada hebben op 31 maart een intentieovereenkomst getekend voor het verkennen van de mogelijkheden voor flexwonen binnen de gemeente. Hierin wordt de intentie uitgesproken dat beide partijen zich zullen inspannen om op korte termijn flexwoningen te realiseren.

Flexwoningen zijn tijdelijke woningen – 10 tot 15 jaar - bestemd voor mensen die op korte termijn een woning nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan statushouders en arbeidsmigranten, maar ook starters en alleenstaanden als gevolg van een echtscheiding. Met de flexwoningen wordt de doorstroming in de gemeente bevorderd en wordt het aanbod sociale huurwoningen vergroot. Zo vormt flexwonen een deel van de oplossing voor de urgente woningnood in onze gemeente.

Het project bevindt zich momenteel nog in een verkennende fase. Geschikte locaties moeten nog gevonden worden. Als de locaties er zijn, wordt het gesprek met de omwonenden opgestart. Zij worden dan geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkeling. De voortgang van de verkenning zal nader worden gecommuniceerd.

Op de foto: Tom Horn, burgemeester gemeente Epe, en Jolanda van Loon, directeur-bestuurder van Triada

 

Let op: Flexwonen is iets heel anders dan 'flexprijzen'

Triada gebruikt al jarenlang flexprijzen bij het verhuren van veel woningen. Wilt u daar meer over weten? U leest het op deze website