Extra inzet op betaalbare woningbouw

Extra inzet op betaalbare woningbouw

Afgelopen donderdag ondertekenden onze directeur-bestuurder Jolanda van Loon, de heren Brouwer en Benard (voorzitter en secretaris Huurdersraad Triada), wethouder Kerkmans (gemeente Epe) en wethouder Nienhuis (gemeente Heerde) de aanvullingen op de bestaande prestatieafspraken.

Deze nieuwe afspraken moeten vooral zorgen voor meer nieuwe woningen, bovenop de afspraken die al gemaakt zijn. Ook hebben de gemeenten ingestemd met een verhoging van de vrije toewijzingsruimte. Dat betekent dat wij meer ruimte hebben om doorstroming onder onze huurders mogelijk te maken. “Wij zijn blij dat we samen met de gemeenten deze afspraken hebben gemaakt en daarmee meer mensen sneller aan een sociale huurwoning kunnen helpen”, licht Jolanda van Loon toe.

De nieuwe afspraken zijn de basis voor de samenwerking tussen gemeenten, Huurdersraad en Triada. Gemeente Hattem heeft in december de nieuwe afspraken al ondertekend. Wij spraken ook samen met de drie gemeenten af om circa 3 keer per jaar gezamenlijk bestuurlijk overleg voeren.