Eenmalige huurverlaging

Eenmalige huurverlaging

Huurders van sociale huurwoningen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een huurverlaging. Dit is afhankelijk van de huur, gezinssamenstelling en het inkomen van huurders. Dit is geregeld in de Wet eenmalige huurverlaging die sinds 1 januari 2021 geldt.

  • Huurverlaging is alleen mogelijk voor huurders met een kale huur boven € 633,25 (bij 1- en 2-persoonshuishoudens) en boven de € 678,66 (bij 3- en meerpersoonshuishoudens).
  • Huurverlaging geldt niet voor geliberaliseerde woningen (kale huur boven € 752,33)
  • Alle bedragen gaan over 2021. In de tabel staan de precieze voorwaarden voor huurverlaging.

Triada heeft een persoonlijke brief gestuurd aan huurders die huurverlaging krijgen

Zij weten dus al of zij daarvoor in aanmerking komen of niet. Zelf aanvragen is niet nodig, want Triada past zelf de huur aan als een huurder huurverlaging krijgt. Daarvoor heeft Triada gegevens opgevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst levert géén inkomensgegevens aan. Triada ziet alleen of een huurder wel of niet in aanmerking komt voor huurverlaging. 

Op www.r​ijkso​verhe​id.nl​/huur​verla​ging2​021 staat meer informatie over de eenmalige huurverlaging.