This is a marker file generated by the precompilation tool, and should not be deleted!

Eenmalige huurverlaging aanvragen kan nog tot 1 januari 2022

Eenmalige huurverlaging aanvragen kan nog tot 1 januari 2022

Huurders van sociale huurwoningen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een huurverlaging. Dit is afhankelijk van de huur, gezinssamenstelling en het inkomen van huurders. Dit is geregeld in de Wet eenmalige huurverlaging die sinds 1 januari 2021 geldt.

  • Huurverlaging is alleen mogelijk voor huurders met een kale huur boven € 633,25 (bij 1- en 2-persoonshuishoudens) en boven de € 678,66 (bij 3- en meerpersoonshuishoudens).
  • Huurverlaging geldt niet voor geliberaliseerde woningen (kale huur boven € 752,33)
  • Alle bedragen gaan over 2021. In de tabel staan de precieze voorwaarden voor huurverlaging.

Op www.r​ijkso​verhe​id.nl​/huur​verla​ging2​021 staat meer informatie over de eenmalige huurverlaging.

Hoe werkt de eenmalige huurverlaging in 2021?

This is a marker file generated by the precompilation tool, and should not be deleted!